Ústredný portál verejnej správy

Informácie o právach a povinnostiach po presťahovaní do zahraničia

Bývanie

V nasledujúcom článku nájdete základné informácie o povinnostiach a právach pri presťahovaní sa do zahraničia.


Zodpovedný úrad: zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, zmluvní poskytovatelia, ambasády

Doba vybavenia služby: bez elektronickej služby

Otázky a odpovede


1. Zrušenie poistenia
2. Zrušenie zväzkov s poskytovateľmi energií, služieb
3. Víza a povolenia

Zrušenie poistenia

Zdravotné poistenie je v zásade povinnosťou. Odhláste sa preto od slovenského poskytovateľa zdravotného poistenia (postup sa líši v závislosti od poisťovne) a vybavte si nové poistenie v štáte miesta vášho pracoviska.
Poistenie zrušte aj v Sociálnej poisťovni.

Poznámka:
Pokiaľ ste nezamestnaní, nezabudnite svoje zámery odsťahovania sa do zahraničia oznámiť aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zrušenie zväzkov s poskytovateľmi energií, služieb

V prípade sťahovania do zahraničia, vás čaká rušenie mnohých zmlúv s poskytovateľmi služieb, energií, lekármi a pod.
Oznamovaciu povinnosť a rušenie zväzkov si nenechávajte na poslednú chvíľu, pretože postupy poskytovateľov sa môžu líšiť a vyžadovať viac času alebo potvrdzujúcich dokladov.

Nezabudnite na:
lekárov, poskytovateľov internetového pripojenia, mobilných operátorov, banky, poskytovateľov energií, odvoz smetí a pod.

Víza a povolenia

Zatiaľ čo v krajinách EÚ pracovné povolenia nepotrebujete, pri sťahovaní sa do ostatných krajín sa pripravte na žiadanie o rôzne povolenia či víza. Ich vybavovanie bude zložitejšie, pretože nežiadate len o dočasné cestovateľské víza.
O možnostiach získania víz a príslušných povolení na dlhší pobyt v krajine sa informujte na ambasáde konkrétnej krajiny.

Podrobné informácie o živote v zahraničí nájdete na portáli europa.eu (krajiny EÚ), na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na stránkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Potrebujem okrem platného pasu/občianskeho preukazu aj iný doklad?
Pokiaľ za hranicami plánujete riadiť vozidlo a nenachádzate sa v krajinách EÚ, nezabudnite na medzinárodný vodičský preukaz. Viac informácií o tomto type vodičského oprávnenia nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Zíde sa vám určite aj výpis z registra trestov alebo certifikáty a písomnosti dokladujúce vzdelanie.

2. Mám vybavené všetky povolenia. Je ešte niečo, na čo by som mal myslieť?
Odporúčame vám preštudovať si zákony krajiny, do ktorej sa sťahujete a pokiaľ sa chystáte do exotického štátu, určite sa informujte o možnostiach očkovania.

3. Môžem byť zdravotne poistený v dvoch štátoch EÚ zároveň?
Nie, poistencom je možné byť len v 1 štáte Európskej únie.

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.