Ústredný portál verejnej správy

Podanie elektronického odhlásenia za seba alebo svoju rodinu

Bývanie

Službu centrálnej ohlasovne Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia môžete využiť rovnako pred vycestovaním alebo po vycestovaní do zahraničia. Elektronická služba Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

Prostredníctvom elektronickej služby odhlásite sám seba alebo aj členov svojej rodiny a to pod podmienkou, že odhlasujete celú rodinu spolu (ak máte spoločné nezaopatrené deti, musíte byť zosobášení).

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb,
  • zadáte novú adresu trvalého pobytu v zahraničí (miesto pobytu a štát),
  • určíte osobu/osoby, ktorú/é odhlasujete z trvalého pobytu (v prípade, že chcete prihlásiť všetkých členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • pri každej osobe vyplníte dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  • podľa potreby priložíte:
    • elektronický súhlas manžela/manželky s odhlásením členov rodiny z trvalého pobytu na území SR (súhlas za seba a za nezaopatrené dieťa), podpísaný mandátnym certifikátom notára,
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak odhlasujete nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak splníte všetky zákonné podmienky, služba vás z trvalého pobytu na Slovensku odhlási. Informácie o priebehu vybavovania prihlasovania na pobyt vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli.

Dátum poslednej zmeny: 19. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko