Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie prihlasovania občianskym preukazom s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zablokovať používanie občianskeho preukazu s čipom pre prihlasovanie k elektronickým službám eGovernmentu. Občiansky preukaz s čipom bude aj naďalej platný. Táto funkcionalita sa týka len jeho elektronickej časti. Zrušením prihlásenia nebude umožnený prístup k elektronickým službám na portáli elektronických služieb MV SR či ústrednom portáli verejných služieb ľuďom, vrátane prístupu do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Informácie o službe

Prejsť na službu