Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby pri trvalom pobyte

Bývanie

Podanie prihlásenia alebo odhlásenia na trvalý pobyt, prípadne vyžiadania si potvrdenia o pobyte je možné už uskutočniť aj elektronicky. Momentálne sú prostredníctvom portálu ministerstva vnútra dostupné viaceré elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete v článku.

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby Centrálnej ohlasovne budete potrebovať:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými  sa prihlasujete sa k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet.
  • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP).
  • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

Služby súvisiace s prihlásením na trvalý pobyt na území SR

Služby súvisiace s odhlásením trvalého pobytu na území SR

Dátum poslednej zmeny: 9. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 5. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko