Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Švermova 43
Banská Bystrica
974 04

GPS (lat;lon): 48,731689 ; 19,126001
Tel.:  048/4300131
Fax:  

Úradné hodiny:

9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 17:00
9:00 - 16:00
9:00 - 15:30
Zatvorené
Zatvorené

Úradné hodiny
Späť na zoznam