Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP 33
Bratislava - Staré Mesto
81331

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20482111
Fax:  02/20482174

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam