Ústredný portál verejnej správy

Ako si elektronickú schránku sprehľadníte podľa svojich potrieb?

 

Sprehľadnenie elektronickej schránky je aktivita, ktorá vám zaberie len niekoľko minút a rozdiel pocítite ihneď. Či už máte schránku plnú, neprehľadnú alebo si ju zabúdate v správnom čase pozrieť, nižšie uvedené videonávody vám pomôžu s rôznymi jednoduchými nastaveniami, ktoré vám prácu uľahčia.

 

Zabúdam sa do schránky pravidelne pozrieť a bojím sa, že zmeškám niektorú dôležitú správu.

Riešenie: Nastavte si oznámenia na prichádzajúcu správu. Návod na nastavenie oznámení v elektronickej schránke [.pdf, 762 kB] 

  Videonávod na nastavenie oznámení k prichádzajúcej správe

Vizuál e-mailovej notifikácie

Obr. 1 - Vizuál e-mailovej notifikácie

Vizuál SMS notifikácieObr. 2 - Vizuál SMS notifikácie


Chodí mi priveľa technických správ (napr. potvrdenie o odoslaní elektronického podania) a kvôli tomu sa viem len ťažko zorientovať v elektronickej schránke. V schránke pracuje viacero ľudí a chcem, aby vedeli, ktorá nová správa je pre nich.

Riešenie: Nastavte si pravidlá, aby sa vám správy ukladali do priečinkov tak, ako potrebujete a vy ste videli len tie, s ktorými potrebujete pracovať. Vytváranie pravidiel na automatické triedenie správ do priečinkov...

  Videonávod na nastavenie pravidiel na prijímanie a odosielanie správ

Vizuál vytvárania pravidielObr. 3 -Vizuál vytvárania pravidiel


Správy sú veľmi podobné, ako si ich môžem roztriediť a odlíšiť podľa mojich potrieb?

Riešenie: Správy si farebne označte, vytvorte tzv. štítky (tagy) a priraďte ich k jednotlivým správam. Vlastné označovanie elektronických správ štítkami...

  Videonávod k označovaniu správ štítkami

Vizuál farebných štítkov

Obr. 4 - Vizuál farebných štítkov

 

Viac videonávodov a návodov vo formáte PDF nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii Návody.

Tento informačný text vznikol na základe používateľského výskumu a potrieb, ktoré sme získali pomocou dotazníka od občanov.
Ďakujeme vám za aktívne zapájanie sa a pomoc pri vylepšovaní portálu slovensko.sk.

(29. 01. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov