Ústredný portál verejnej správy

Vytváranie pravidiel na automatické triedenie správ do priečinkov

Elektronická schránka poskytuje používateľom možnosť nastaviť si automatické triedenie správ. Cieľom je zjednodušenie práce s elektronickou poštou. Používateľ si už nebude musieť manuálne triediť jednotlivé správy. Potom, ako si nastaví pravidlá, bude triedenie prijatých a odoslaných elektronických správ prebiehať automaticky na základe ním definovaných podmienok.

Dostupnosť nastavenia pravidiel

Uvedená funkcia je dostupná pre všetkých používateľov, teda pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby aj pre orgány verejnej moci.

Nachádza sa priamo v elektronickej schránke v sekcii „Nastavenia“ – „Nastavenie pravidiel“ (Obr. 1).

Nastavenie pravidiel

Obr. 1 - Nastavenie pravidiel 

Vytvorenie a nastavenie pravidiel

Na vytvorenie pravidla na automatické triedenie prijatých a odoslaných správ je potrebné v časti „Nastavenie pravidiel“ najskôr kliknúť na „Vytvoriť nové pravidlo“ a následne sa zobrazí nové okno na definovanie podmienok a akcií (Obr. 2).

Vytvoriť pravidlo

Obr. 2 - Vytvoriť pravidlo

Prijaté a odoslané správy je možné zatriediť do vybraného priečinka, prideliť im štítok alebo oboje naraz (tzv. akcie určujúce, čo sa má udiať). K tomu je nevyhnutné vybrať aspoň jednu podmienku (kritérium, na základe ktorého sa vybraná akcia uskutoční). Podmienka môže byť vymedzená pozitívne alebo negatívne, t. j.  či obsahuje, alebo neobsahuje vami zadaný text týkajúci sa odosielateľa, predmetov správ (je ich možné pridať viac) alebo štítka. Štítky sú vlastné farebné označenia správ s ľubovoľným popisným textom, napr. „Na vybavenie“, „V riešení“, „Dôležité“ a podobne, viac informácií nájdete v článku Vlastné označovanie elektronických správ štítkami

Príklad vizualizácie nastavených pravidiel (Obr. 3):

Príklady nastavených pravidiel

Obr. 3 - Príklady nastavených pravidiel

Vysvetlenie uvedených pravidiel:

  1. Do priečinka „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ sa budú ukladať správy s predmetom „Výsledok overenia podpisov v doručovanej správe“, s predmetom „Doručenka – kópia“ a od odosielateľa „Oddelenie prevádzky ÚPVS“.
  2. Do priečinka „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ sa budú ukladať správy s predmetom „Potvrdenie“ od odosielateľa „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ a pridelí sa im štítok „Záznamy MDU“.
  3. Do priečinka „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ sa budú ukladať správy s predmetom „Potvrdenie o odoslaní - doručenka“ od odosielateľa „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ a so štítkom „technická správa“ a pridelí sa im štítok „Záznamy MDU“.

 

Poznámka: Nastavené pravidlá budú ihneď aplikované na nové správy, teda nie spätne na správy staršieho dáta a bude ich možné následne aj upravovať, prípadne odstrániť. Predtým nastavené pravidlá v predošlom vizuáli nastavení pravidiel síce bude možné zobraziť, avšak už ich nebude možné meniť, iba vymazať.

Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2019