Ústredný portál verejnej správy

Vlastné označovanie elektronických správ štítkami

Vlastné označovanie správ tzv. štítkami urýchľuje prácu v elektronických schránkach. Správy budú na prvý pohľad farebne odlíšené, a tak sa zoznam správ stane prehľadnejším.

Čo sú to štítky?

Štítky sú farebné označenia obsahujúce popisný text, ktoré si viete sami upraviť, a tým pridať správe v elektronickej schránke príznak (napríklad interné označenie, že sa správa aktuálne spracúva). Text štítku môže obsahovať akýkoľvek text (písmená, číslice, špeciálne znaky a symboly), ktorý vám uľahčí prácu so správou (napríklad označí jej stav, druh, prioritu, priradenie konkrétnej osobe a podobne).

Prednastavené štítky

V schránke sú vytvorené aj prednastavené štítky, ktoré označujú všeobecné správy ako Podanie, Doručenka, Technická správa, Platobný predpis. Takéto štítky sa nedajú vymazať ani premenovať, ale viete zmeniť ich farbu. Keďže sa tieto štítky priraďujú automaticky, nie je možné ich ručne prideliť konkrétnej správe. Ak si potrebujete označiť správu napríklad ako „technickú“, vytvorte si vlastný štítok s potrebným popisom.

Ako vytvoriť vlastný štítok

Štítky si viete spravovať v sekcii Nastavenia – Správa štítkov (Obr. 1). Dajú sa pridávať, meniť a mazať. Označenie sa dá vytvoriť aj priamo v zozname správ, kliknutím na Štítky – Nový štítok (Obr. 2), prípadne viete prejsť priamo do Nastavení.

x

Obr. 1 - Správa štítkov v elektronickej schránke v sekcii Nastavenia

y

Obr. 2 - Štítky dostupné cez menu v zozname správ elektronickej schránky 

Ako priradiť štítok

Vlastné označenie je možné priradiť v zozname správ alebo priamo v detaile správy. V zozname správ si vyberte správu alebo správy, ktoré chcete označiť a kliknite na Štítky. Vyberte si jeden alebo viacero štítkov (vždy sa pridá všetkým označeným správam) a kliknite na Potvrdiť zmeny. V detaile správy postupujte rovnako.

Vyhľadávanie podľa štítkov

V zozname správ elektronickej schránky je v poli „Vyhľadávať v správach“ dostupné aj rozšírené vyhľadávanie podľa filtra Štítky.

Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2019