Ústredný portál verejnej správy

Používateľský výskum

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sa pri modernizácií nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu snaží o čo najväčšie zapojenie samotných používateľov. Preto v roku 2019 postupne začala s používateľskými výskumami týkajúcimi sa elektronických schránok. Patria sem aktivity ako klikacie testy, testovania použiteľnosti, testovania prístupnosti pre znevýhodnených občanov, subjektívne celkové hodnotenia, dotazníky, osobné rozhovory a iné.

Všetky tieto informácie zbierame a používame pri rozvoji pôvodných aj nových nástrojov v schránkach a v budúcnosti aj na portáli slovensko.sk. Veríme, že tieto dáta nám pomôžu, aby elektronická komunikácia so štátom prebiehala čo najkvalitnejšie a občanom zjednodušovala kontakt s verejnou správou.

S výskumami plánujeme pokračovať aj v roku 2020. Výsledky budeme zverejňovať v sekcii Používateľský výskum na portáli slovensko.sk, aby mohli poslúžiť aj ďalším zainteresovaným stranám.

Výskumy uskutočnené v roku 2019:

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2020