Ústredný portál verejnej správy

Máte na eID certifikát k elektronickému podpisu?

Vážení používatelia,

opätovne zdôrazňujeme, že elektronickým čipom na doterajších dokladoch sa končí certifikácia. Ministerstvo vnútra SR začne vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novými elektronickými čipmi.
Prihlasovanie sa na ústredný portál (do elektronických schránok) a na špecializované portály bude s doterajšími dokladmi plne funkčné.
Uvedené sa dotkne iba elektronického podpisovania (KEP).

Elektronický podpis sa bude od 1. júla 2021 vyžadovať napríklad aj pri elektronickom colnom vyhlásení. Menia sa totiž podmienky preclievania tovarov zakúpených mimo EÚ. Viac informácií o novom spôsobe preclievania zásielok s nízkou hodnotou...

Odporúčame vám si teda preveriť, či máte platné certifikáty k elektronickému podpisu (Obr. 1). Ak ich ešte nemáte a nezabezpečíte si ich do 25. júna 2021 (vrátane), budete na podpisovanie potrebovať nový doklad. Ak už certifikáty k elektronickému podpisu máte alebo si ich nahráte do uvedeného termínu, môžete elektronický podpis na doterajších dokladoch využívať až do konca roka 2022.

Ak poznáte váš bezpečnostný osobný kód (BOK), nemusíte chodiť na oddelenie dokladov osobne. Zistiť stav certifikátov k elektronickému podpisu a ich bezplatné vydanie viete vybaviť do pár minút bezplatne a online cez aplikáciu
k prihlasovaniu (verzia 3.6). Podrobný postup nájdete v inštruktážnom videonávode alebo v používateľskej príručke (str. 6 a nasl.).

Zistiť aktuálny stav certifikátov k elektronickému podpisu môžete aj cez elektronickú službu Ministerstva vnútra SR. Jej priebeh si môžete pozrieť v inštruktážnom videonávode alebo v základných informáciách.

Vedeli ste, že po podpísaní podania alebo dokumentu si môžete priamo cez elektronickú schránku skontrolovať platnosť tohto podpisu? Bližšie informácie nájdete v inštruktážnom videonávode.

Poznámka: budete potrebovať počítač, pripojenie na internet, čítačku čipových kariet, nainštalovanú Aplikáciou pre eID, občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt cudzinca s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý ste si sami určili na oddelení dokladov. Ak si ho nepamätáte, je potrebné osobne navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov.

Ilustračný obrázok k zisteniu stavu certifikátov na eIDObr. 1 - Ilustračný obrázok k zisteniu stavu certifikátov na eID

 

V prípade potreby vyplňte kontaktný formulár alebo kontaktujte našich operátorov na telefónnom čísle: +421 2 35 803 083 v  pondelok až piatok, od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h.

(08. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov