Ústredný portál verejnej správy

Otázky a odpovede - Podnikateľ

Tu nájdete informácie, s ktorými sa podnikatelia najčastejšie stretávajú pri používaní ÚPVS, elektronických stránok a pri komunikácii s orgánmi verejnej moci.

1. Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie vyskytujúce sa otázky a odpovede týkajúce sa návodov, služieb, využívania funkcií a modulov ústredného portálu slovensko.sk.

2. Elektronické schránky

Zriadenie, aktivácia a využívanie elektronických schránok za účelom komunikácie s verejnou správou a návody pre prihlásenie sa do elektronických schránok.

3. Aktivácia schránok právnických osôb na doručovanie

Informácie spojené s procesom povinnej aktivácie schránok právnických osôb a organizačných zložiek so sídlom v SR, ktorej dátum je stanovený na 1. 7. 2017.

4. Elektronické podania

Dostupné elektronické služby orgánov verejnej moci, povinné náležitosti elektronických podaní a dôležité informácie súvisiace s doručovaním správ.

5. Platba kartou

Platba kartou je najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako zaplatiť správny alebo súdny poplatok v novom dizajne elektronických schránok za vybrané elektronické služby.

Dátum poslednej zmeny: 25. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2017