Ústredný portál verejnej správy

Otázky a odpovede - Občan

V tejto sekcii nájdete informácie, s ktorými sa občania najčastejšie stretávajú pri používaní ÚPVS a elektronických stránok.

1. Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie vyskytujúce sa otázky a odpovede týkajúce sa návodov, služieb, využívania funkcií a modulov ústredného portálu slovensko.sk.

2. Elektronické schránky

Zriadenie, aktivácia a využívanie elektronických schránok za účelom komunikácie s verejnou správou a návody pre prihlásenie sa do elektronických schránok.

3. Elektronické podania

Dostupné elektronické služby orgánov verejnej moci, povinné náležitosti elektronických podaní a dôležité informácie súvisiace s doručovaním správ.

4. Občiansky preukaz s čipom

Informácie týkajúce sa nového typu občianskeho preukazu, jeho vybavenia, účelu a využitia na prístup k elektronickým službám, aktivácie online eID funkcie, bezpečnostného osobného kódu, softvérového vybavenia a čítačiek čipových kariet vhodných k pripojeniu k počítaču.

5. Kvalifikovaný elektronický podpis

Charakteristika a využitie kvalifikovaného elektronického podpisu v elektronickom svete.

6. Ústredný portál

Prihlásenie na portál, prehľad poskytovaných služieb, návody na riešenie problémov a požiadavky na operačné systémy a internetové prehliadače v súvislosti s využitím služieb portálu.

7. Platba kartou

Platba kartou je najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako zaplatiť správny alebo súdny poplatok v novom dizajne elektronických schránok za vybrané elektronické služby.

8. Register autentifikačných certifikátov

Identifikácia a autentifikácia pri automatizovanom prístupe k informačnému systému/elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely automatizovaného prístupu a disponovania s elektronickou schránkou.

Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2017