Ústredný portál verejnej správy

Otázky a odpovede - OVM

V tejto sekcii nájdete najčastejšie otázky a odpovede spájané s výkonom elektronickej verejnej moci.

Výkon verejnej moci (orgány verejnej moci)

Informácie spojené s výkonom verejnej moci v súvislosti s využívaním elektronických služieb.

Školy ako orgány verejnej moci

Najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami Ústredného portálu verejnej správy.

Portál OverSI - Zákon proti byrokracii

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prácou na portáli oversi.gov.sk

Register autentifikačných certifikátov

Identifikácia a autentifikácia pri automatizovanom prístupe k informačnému systému/elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely automatizovaného prístupu a disponovania s elektronickou schránkou. 

Listinný rovnopis s autorizačnou doložkou

Otázky a odpovede ohľadom vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu v elektronickej schránke inštitúcie.

 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 16. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2017