Ústredný portál verejnej správy

Financovanie bývania

Bývanie

Na kúpu bytu či stavbu rodinného domu potrebujete dostatok finančných prostriedkov. Ak nemáte hotovosť, môžete využiť rôzne spôsoby na financovanie svojho bytového problému.

Medzi agendami týkajúcimi sa financovania bývania nájdete odborné informácie o úvere na bývanie a stavebnom sporení. Rovnako sa na tomto mieste dozviete, kedy a za akých podmienok je možné získať príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania a pre občanov v hmotnej núdzi je pripravená agenda o príspevku na bývanie.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 12. 12. 2017

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko