Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
Bratislava - Staré Mesto
810 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/5949 4111
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam