Ústredný portál verejnej správy

Agenda

Legislatíva sk

Konkrétna vecná oblasť príslušného úseku správy, ktorú vybavuje povinná osoba v súlade s kompetenciami, podmienkami a postupmi, ustanovenými osobitnými predpismi.

Späť na zoznam