Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dopravné priestupky a nehodovosť

Cestovanie a doprava

Počet dopravných nehôd sa za posledné roky pohybuje na úrovni približne 14 000. Vzhľadom na nárast počtu evidovaných motorových vozidiel, ktorý sa z roka na rok zvyšuje a s tým súvisiacim nárastom intenzity cestnej premávky sa darí udržať stav počtu dopravných nehôd, ako aj následkov na relatívne stabilnej úrovni. Príčinou vzniku dopravných nehôd je časté porušovanie dopravných predpisov.

Medzi agendami týkajúcimi sa dopravných priestupkov a nehodovosti nájdete odborné informácie o dopravných značkách a dopravných predpisoch, dopravných nehodách, ale i o obsahu autolekárničky, či o odťahovaní vozidiel.

Informácie o opatreniach zameraných na zvýšenie bezpečnosti na cestách, a tým aj zníženie dopravnej nehodovosti, ako aj štatistiky o dopravnej nehodovosti a ďalšie informácie o bezpečnosti na cestách získate na stránke Bezpečnosť cestnej premávky.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko