Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
Bratislava - Staré Mesto
81272

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/50941111
Fax:  02/50944397

Upozornenie: Aktuálny režim jednotlivých pracovísk sa prispôsobuje vývoju pandemickej situácie a hygienickým opatreniam.
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Úradné hodiny:

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam