Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lekárničky pre cestnú dopravu (autolekárničky)

Cestovanie a doprava

Povinnou výbavou motorového vozidla je lekárnička. Jej obsah je predpísaný vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Lekárničky, ktoré sú povinnou výbavou motorových vozidiel sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej premávke.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel: 

 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motolekárnička), 
 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a PS (autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu),
 • na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3; povinnou výbavou tejto kategórie motorových vozidiel s počtom miest na sedenie nad 22 (autolekárnička pre hromadnú dopravu)je lekárnička v počte dva kusy .

Lekárničky obsahujú:

 • zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, 
 • zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, 
 • kartu prvej pomoci,
 • označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.

Praktická rada: Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Vizualizácia prednej strany vzoru karty prvej pomoci

Na zadnej strane vzoru karty prvej pomoci sú pokyny týkajúce sa postupu poskytnutia prvej pomoci v cestnej doprave v prípade krvácania, bezvedomia, podozrenia na poranenie chrbtice, poranenia hrudníka a brucha, zlomeniny a popáleniny.

Obsah lekárničiek je určený najmä na

 • ošetrenie malých rán a odrenín,
 • ošetrenie rán, popálenín a krvácania, 
 • ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
 • ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu. 
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny. 
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny.
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov.

Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.

Praktická rada: Od 1. novembra 2019 je možné používať lekárničky aj po dátume spotreby, pričom obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

Lekárničky vyrobené podľa predpisov účinných do 19. mája 2018 možno uvádzať na trh naďalej, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.

Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e

a) Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu:

 1. rúško resuscitačné s ventilom – 1 ks, 
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm – 1 ks,
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 4 ks, 
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm – 1 ks.

b) Modul č. 2 – Malé rany, odreniny:

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm – 4 ks,
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 6 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 5 x 5 cm) – 2 bal. á 5 ks, 
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm.
c) Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny:
 1. obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu najmenej 800 g/m2 – 1 ks, 
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) – 2 bal. á 5 ks, 
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m – 1 ks, 
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m – 1 ks.
d) Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov:
 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m – 1 ks,
 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm – 1 ks.

Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a PS

a) Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu:

 1. rúško resuscitačné s ventilom – 1 ks,
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm – 1 ks, 
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 4 ks,
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, najmenšia dĺžka 15 cm – 1 ks,
 6. zatváracie špendlíky najmenej s dĺžkou 4 cm – 6 ks.
b) Modul č. 2 – Malé rany, odreniny:
 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm – 10 ks,
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 8 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) – 2 bal. á 5 ks,
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm – 1 ks.
c) Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny:
 1. obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, najmenšie rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu najmenej 800 g/m2 – 2 ks, 
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 10 x 10 cm) – 2 bal. á 5 ks,
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m – 1 ks, 
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m – 1 ks.
d) Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov:
 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m – 2 ks, 
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m – 2 ks,
 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm – 2 ks.

Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriumotorových vozidiel M2, M3

a) Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu:

 1. rúško resuscitačné s ventilom – 3 ks,
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm – 3 ks, 
 3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť L, 
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 12 ks, 
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, najmenšia dĺžka 15 cm – 3 ks, 
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm – 12 ks.
b) Modul č. 2 – Malé rany, odreniny:
 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm – 30 ks, 
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 24 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) – 6 bal. á 5 ks,
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm – 3 ks.
c) Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny:
 1. obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2 – 6 ks,
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 10 x 10 cm) – 6 bal. á 5 ks,
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m – 3 ks,
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m – 3 ks.
d) Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov:
 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m – 6 ks,
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m – 6 ks,
 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm – 6 ks.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko