Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štatistika nehodovosti

Cestovanie a doprava

Každá strata ľudského života je nenahraditeľná.

K dopravným nehodám prichádza najčastejšie po zlyhaní ľudského faktora, nesprávnom odhadnutí situácie a nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. S prejavmi nedisciplinovanosti vodičov motorových vozidiel sa stretávame na cestách každý deň. Jazdia vysokou rýchlosťou, nerešpektujú dopravné značky, sú neohľaduplní. Vidieť to aj na jednotlivých štatistikách.

Pre zobrazenie konkrétnych štatistík nehodovosti za jednotlivé roky pozri informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR (viď externé linky).

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko