Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia schránky

Občan a štát

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Fyzická osoba - podnikateľ nemá svoju schránku automaticky aktivovanú na doručovanie pri jej zriadení. Na to, aby si schránku na doručovanie aktivoval, musí o to požiadať prostredníctvom aktivačnej funkcie schránky. Elektronická schránka mu bude aktivovaná na doručovanie bezodkladne (vzhľadom na personálne a technické možnosti).

Na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie je nutné, aby ste boli majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty) a mali aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Rovnako je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID klient, ktorá je k dispozícii na stránke www.slovensko.sk a vlastniť čítačku čipových kariet.

Súvisiace:


Dátum poslednej zmeny: 31. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko