Ústredný portál verejnej správy

Získanie informácií o lokálnej vybavenosti

Bývanie

Sťahovanie sa do nového mesta prináša so sebou množstvo starostí, návštev úradov a vyhľadávanie informácií o novom prostredí. Najvyhľadávanejšie informácie a spôsoby ako sa k nim dostať, prinášame v článku.


Zodpovedný úrad: prislúchajúca obec/mesto

Doba vybavenia služby: bez jednotnej e-služby

Otázky a odpovede

1. Úrady
2. Vzdelávacie inštitúcie
3. Lekárne a zdravotnícke zariadenia
4. Dopravná prístupnosť
5. Voľný čas a turizmus

Úrady

Možnosti vyhľadávania príslušných úradov a súvisiacich informácií:

  • slovensko.sk – okresné súdy, miestne úrady, okresné úrady, prokuratúry, úrady práce a ďalšie úrady nájdete podľa miest a obcí aj na portáli slovensko.sk v sekcii Inštitúcie – Miestne úrady.

Do kolónky zadajte mesto alebo obec, do ktorého sa sťahujete, a zvoľte možnosť „Zobraziť úrady“,

  • webové stránky príslušných ministerstiev alebo stránka Úrady Slovenskej republiky,
  • vyhľadávanie podľa oficiálnych webových sídiel alebo prostredníctvom internetového prehliadača.

Vzdelávacie inštitúcie

Pri získavaní informácií o dostupných školách a školských zariadeniach vám odporúčame prejsť si stránky Centra vedecko-technických informácií SR, kde nájdete informácie o súčasne dostupných materských, základných, stredných aj vysokých školách, rovnako ako špeciálne triedy a umelecké školy.

Ďalšie spôsoby, ako si vyhľadať školské zariadenie podľa miesta nového bydliska:

Materské školy

 

- Centrum vedecko-technických informácií SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Základné školy

 

- Digitálna mapa základných a stredných škôl
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stredné školy

 

- Digitálna mapa základných a stredných škôl
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vysoké školy

 

- Portál VŠ

Centrá voľného času

Prostredníctvom e-služby informovania o centrách voľného času sú poskytované informácie o existencii centier voľného času na území obce, základné informácie a kontaktné informácie o jednotlivých centrách voľného času, ponuke a podmienkach poskytovania ich služieb.

Lekárne a zdravotnícke zariadenia

Lekárne a zdravotnícke zariadenia nájdete na portáli slovensko.sk rozčlenené podľa krajov alebo priamo cez stránku e-VÚC Samospráva občanom.

Dopravná prístupnosť

Mestskú hromadnú dopravu, aktuálne dopravné obmedzenia a ďalšie informácie týkajúce sa cestnej premávky (parkovanie, cyklodoprava a pod.) v mieste, do ktorého si prehlasujete trvalý pobyt, nájdete na oficiálnych stránkach požadovaného mesta.

Voľný čas a turizmus

Informácie týkajúce sa pamiatok, kultúry a športového vyžitia nájdete na oficiálnych stránkach konkrétneho mesta.

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Kde zistím, ktorý všeobecný lekár je určený pre obvod, do ktorého sa sťahujem?

Výber lekára podľa zdravotného obvodu nie je povinný, pokiaľ však nemáte vyhliadnutého konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je možné sa k lekárovi prihlásiť podľa zdravotného obvodu, do ktorého pacient patrí.  

Zistiť, ku ktorému lekárovi patríte, môžete cez príslušný samosprávny kraj alebo prostredníctvom elektronickej služby Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu.

2. Ako zistím, či je okres, do ktorého sa chcem presťahovať bezpečný ?

Polícia SR pravidelne zverejňuje mapy trestných činov, ktoré prehľadne zobrazujú mieru nebezpečenstva v danom okrese. Prehľad policajných staníc nájdete zverejnený na stránkach Ministerstva vnútra SR v sekcii Krajské riaditeľstvá – Okresné riaditeľstvá.

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)