Ústredný portál verejnej správy

Predaj podniku

Podnikanie

V podnikaní nastávajú rôzne situácie, s ktorými je potrebné sa vyrovnať. Ukončenie podnikania, môže byť komplikovaným zdĺhavým procesom alebo o niečo jednoduchšou cestou v závislosti od toho v akej situácii sa podnikateľ ocitol.

Rozhodnutiu predať podnik alebo jeho časť môže predchádzať nedostatok času podnikateľa, potreba dodatočného kapitálu a prílevu nových obchodných príležitostí, alebo v tom najlepšom prípade snaha o speňaženie dobre rozbehnutého podniku a presmerovanie investície do inej sféry. 

Často sa však stáva najmä v súčasnosti, že podnik už neprosperuje a podnikateľ nemá reálne prostriedky na jeho udržiavanie ani záchranu a musí ukončiť podnikanie. V tomto prípade je ideálne, keď je podnik v situácii, keď je možné jeho transformáciu riešiť predajom. 

Predaj podniku z právnej stránky upravuje Obchodný zákonník v § 476 - § 488. 

Vysvetľujúce zákony:

Obchodný zákonník § 476 - § 488

Dátum poslednej zmeny: 1. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko