Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby pri predaji podniku

Podnikanie

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby budete potrebovať: Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlasujete k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet. Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

Služby súvisiace s predajom podniku

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Viac...
 
 

 

Dátum poslednej zmeny: 20. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 26. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko