Ústredný portál verejnej správy

Finančná pomoc v núdzi

Cestovanie

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže konzulárne pracovisko veľvyslanectva Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť slovenskému občanovi nevyhnutnú finančnú pomoc.

Finančná pomoc sa poskytuje výhradne na účely zabezpečenia návratu občana zo zahraničia do vlasti a nevzťahuje sa na iné účely ako napr. financovanie jeho ďalšieho pobytu v cudzine, alebo zaplatenie nákladov spojených s ubytovaním v zahraničí.

Finančná pomoc sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi žiadateľom a pracovníkom konzulárneho pracoviska, v ktorej sú presne ustanovené podmienky a termíny vrátenia čiastky Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

O finančnú pomoc je možné požiadať cez elektronickú službu Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničíŽiadosť o poskytnutie finančnej pomoci podáva občan Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý sa ocitol v núdzovej situácií a potrebuje finančnú pomoc pre návrat zo zahraničia do vlasti. Finančná pomoc sa neposkytuje na iné účely. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. Pre využitie služby je potrebné byť prihlásený prostredníctvom eID karty a vyplnený elektronický formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

ikona vykricnik

Upozornenie

Upozorňujeme, že finančná čiastka sa nevypláca v hotovosti, ale poskytuje sa vo forme zakúpenia cestovného lístku, prípadne letenky.

Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2021
Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko