Ústredný portál verejnej správy

Súvisiace elektronické služby

Cestovanie

Nasledujúce elektronické služby môžete využiť v rámci preventívnych opatrení pred vycestovaním do zahraničia, alebo ak sa v zahraničí dostanete do ťažkostí.
  • Registrácia pred cestou do zahraničia
    Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať Registráciu pred cestou do zahraničia na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V registrácii pred cestou do zahraničia občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí. Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania. Viac...
  • Pomoc v núdzi v zahraničí
    Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o vzniku stavu núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Viac...
  • Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí
    Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci podáva občan Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý sa ocitol v núdzovej situácií a potrebuje finančnú pomoc pre návrat zo zahraničia do vlasti. Finančná pomoc sa neposkytuje na iné účely. Viac...

Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2021
Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko