Ústredný portál verejnej správy

Cestovné zdravotné poistenie

Cestovanie

Pri cestovaní do zahraničia je nevyhnutnosťou mať cestovné poistenie, ktoré pokryje prípadné výdavky spojené so zdravotnými či inými problémami.
  1. Európsky preukaz zdravotného poistenia
  2. Komerčné poistenie
  3. Porovnanie
  4. Kde si vybaviť poistenie?
  5. Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Občania Európskej únie môžu požiadať o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý im poskytuje pokrytie zdravotných výdavkov v rámci členských štátov. Vybavenie preukazu je bezplatné. Slovenskí občania majú vďaka nemu nárok na rovnaké krytie nákladov na liečbu, ako majú občania konkrétnej členskej krajiny.

V praxi to znamená, že vám budú preplatené výdavky do výšky, ktorú systém verejného poistenia prepláca aj obyvateľom danej krajiny.

Komerčné poistenie

Komerčné cestovné poistenie si môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb. Poisťovne poskytujú rôzne balíky zamerané na zdravotnú, ale aj právnu pomoc. Takto si môžete vybrať presne to, čo budete na cestách potrebovať. Toto poistenie si môžete nastaviť aj tak, aby vám krylo stratu batožiny, zrušenie dovolenky, odcudzenie dokladov alebo auta a podobné.

Porovnanie

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Komerčné poistenie

Zdravotná starostlivosť v štátnom stredisku

Áno

Áno*

Zdravotná starostlivosť v súkromnom stredisku

Nie

Áno*

Maximálna čiastka

Nie

Áno*

Chronické ochorenia

Áno

Nie*

Prevoz na Slovensko

Nie

Áno*

Spoluúčasť pri nehode

Nie

Áno*

Doplatky za starostlivosť

Nie

Áno*

*Pri komerčnom poistení závisí všetko od nastavenia podmienok.

Z porovnania vyplýva, že najlepšou možnosťou je kombinácia Európskeho preukazu s komerčným poistením, ktoré si nastavíte podľa vašich potrieb.

Kde si vybaviť cestovné poistenie?

Ak si chcete vybaviť Európsky zdravotný preukaz poistenia, obráťte sa na vašu zdravotnú poisťovňu. Bezplatne vám preukaz vybavia maximálne do 30 dní.

Pri komerčnom poistení si môžete vybrať viacero spoločností aj spôsobov uzavretia poistenia. Vybaviť si ho môžete cez internet, telefonicky, SMS správou, osobne, na konkrétne obdobie alebo dlhodobé poistenie atď.

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Ak sa vám v zahraničí niečo stane, ihneď kontaktujte vašu poisťovňu a zistite, akou formou vám vedia pomôcť (zavolajte asistenčnú službu) a akou formou si máte vybaviť platbu za ošetrenie. Niektoré spoločnosti sa spoja s poskytovateľom služieb a platbu hradí priamo poisťovňa. V iných prípadoch si platíte za starostlivosť sami a až následne po návrate domov odovzdáte poisťovni účtenky. Preto si v každom prípade nechajte vystaviť potvrdenia o zaplatení, v ktorých budú konkrétne popísané jednotlivé výkony. 

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko