Ústredný portál verejnej správy

Na koho sa obrátiť v zahraničí

Cestovanie

Čo robiť a na koho sa obrátiť, ak sa v zahraničí dostanete do krízovej situácie a potrebujete pomoc?

Ak sa už dostanete v zahraničí do krízovej situácie odporúčame ako prvé kontaktovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo sa obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad. Spôsob a formu pomoci v danej krízovej situácii vám zabezpečia v závislosti od konkrétneho prípadu. Môže ísť napríklad o pomoc pri návrate občana do Slovenskej republiky, poskytnutie informácií, kontaktovanie rodinných príslušníkov, alebo sprostredkovanie odbornej lekárskej pomoci.

Nahlásiť stav núdze v zahraničí je možné aj prostredníctvom služby Pomoc v núdzi v zahraničí. Elektronicky tak môžete odoslať oznámenie o vzniku stavu núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa nachádzate. Na základe popisu situácie a informácií, ktoré uvediete vo formulári, vám môže príslušný zastupiteľský úrad poskytnúť pomoc.

Po kontaktovaní zastupiteľského úradu alebo ministerstva je dôležité postupovať podľa ich pokynov a cestovných odporúčaní. V prípade, že v krajine, v ktorej sa nachádzate, nie je dostupný zastupiteľský úrad, generálny alebo honorárny konzulát Slovenskej republiky môže ministerstvo odporučiť požiadať o poskytnutie pomoci diplomatické alebo konzulárne zastúpenie iného členského štátu EÚ.

Zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ.

Dátum poslednej zmeny: 10. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb