Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo obrany SR

Námestie generála Viesta 2
Bratislava - Nové Mesto
832 47

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/44258885, vojenská linka : 0960112233
Fax:  02/44253242

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam