Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie a elektronické služby

Cestovanie

Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do zahraničia, môžu využívať viaceré elektronické služby, ktoré sprístupnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Elektronicky si môžete zo zahraničia vyžiadať napríklad náhradný cestovný doklad alebo využiť služby na získavanie informácií, ktoré môžu byť pre vás vhodné pri cestách do zahraničia, či poskytnutie pomoci, ak sa ocitnete v krízových situáciách.
ikona vykricnik

Upozornenie

Elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú konzulárnych žiadostí sú zatiaľ dostupné len pre občanov spadajúcich do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. O postupnom sprístupnení služieb na ostatných zastupiteľských úradoch a generálnych konzulátoch vás budeme priebežne informovať.

Elektronické služby, ktoré môžete využiť pri cestovaní do zahraničia:

 • Vydávanie pasu v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o cestovný pas príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je odovzdanie cestovného pasu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. 
 • Vybavovanie náhradných cestovných dokladov
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o náhradný cestovný doklad príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. 
 • Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je poskytnutie pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí ak stav, s ktorým sa občan obrátil na zastupiteľský úrad, je v agende zastupiteľského úradu. 
 • Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V podaní občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania. 
 • Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie na zmenu informácií o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
 • Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie na odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko