Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie a elektronické služby

Cestovanie

Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do zahraničia, môžu využívať viaceré elektronické služby, ktoré sprístupnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Elektronicky si môžete zo zahraničia vyžiadať napríklad náhradný cestovný doklad alebo využiť služby na získavanie potrebných informácií či poskytnutie pomoci, ak sa ocitnete v krízových situáciách.
ikona vykricnik

Upozornenie

Elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú konzulárnych žiadostí sú zatiaľ dostupné len pre občanov spadajúcich do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. O postupnom sprístupnení služieb na ostatných zastupiteľských úradoch a generálnych konzulátoch vás budeme priebežne informovať.

Elektronické služby, ktoré môžete využiť pri cestovaní do zahraničia:

 • Vydávanie pasu v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o cestovný pas príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je odovzdanie cestovného pasu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. 
 • Vybavovanie náhradných cestovných dokladov
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o náhradný cestovný doklad príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. 
 • Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je poskytnutie pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí ak stav, s ktorým sa občan obrátil na zastupiteľský úrad, je v agende zastupiteľského úradu. 
 • Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V podaní občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania. 
 • Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie na zmenu informácií o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pre zmenu informácie o plánovanom pobyte v zahraničí je potrebné byť registrovaný cez Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí.
 • Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie na odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pre odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí je potrebné byť registrovaný cez Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí.

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko