Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie a elektronické služby

Cestovanie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sprístupnilo pre obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí cestujú, niekoľko elektronických služieb. 

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Čas vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

Upozornenie

Elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú konzulárnych žiadostí, sú zatiaľ dostupné len pre občanov spadajúcich do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. Dohodu a zoznam krajín, v ktorých sa môžete v prípade potreby obrátiť na konzulárny úrad Českej republiky, nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

Občania Slovenskej republiky si môžu doklady potrebné na cestovanie vybaviť z pohodlia domova. Pre obyvateľov sú dostupné nasledujúce elektronické služby:

Vydávanie pasu v zahraničí

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie žiadosti o cestovný pas príslušnému zastupiteľskému úradu SR, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti v krajine, v ktorej sa momentálne nachádza.

Okrem toho si môžete elektronicky vybaviť aj ďalšie dve služby, a to Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničíVydávanie vodičského preukazu v zahraničí.  

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie žiadosti o vydanie náhradných cestovných dokladov na zastupiteľskom úrade SR, podľa toho, kde sa občan nachádza. Vydáva sa na nevyhnutný čas, ale najdlhšie na 6 mesiacov. Vydáva sa aj pri strate či krádeži dokladov a v tomto prípade musí občan skutočnosť dokladovať dokladom od miestnej polície.

Ak sa občan nachádza v krajine, kde sa nenachádza veľvyslanectvo SR alebo generálny konzulát, môže sa obrátiť na veľvyslanectvo niektorého zo štátov EÚ.

Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie oznámenia o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu SR podľa krajiny, v ktorej sa občan nachádza. Cieľom je pomoc občanovi, v prípade, ak pomoc, o ktorú žiada, je v právomoci orgánu.

Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená: občanom SR

Cieľ služby: odoslanie informácie Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o plánovanom pobyte mimo územia SR. Cieľom je prípadná pomoc občanovi a jeho informovanie o dianí v krajine jeho návštevy.

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená: občanom SR

Cieľ služby: odoslanie podania Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o zmene informácií týkajúcich sa plánovaného pobytu v zahraničí. Musíte byť registrovaní cez Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí. Na základe registrácie bude mať ministerstvo informáciu o vašej ceste do zahraničia a informovať vás o dianí v predmetnej krajine.

Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená: občanom SR

Cieľ služby: odoslanie podania Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o odvolaní plánovaného pobytu v zahraničí. Musíte byť registrovaní cez Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí. Ministerstvo bude mať informáciu, že sa v danom termíne nebudete zdržiavať v zahraničí a nebude vás informovať o dianí v príslušnej destinácii.

Okrem uvedených elektronických služieb, ktoré súvisia s cestovaním do zahraničia, pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj takzvanú Svetobežku. Svetobežka je mobilná aplikácia pre operačné systémy iOS, Android a Windows. Aplikácia je bezplatná a má pomáhať občanom v zahraničí. Aplikácia poskytuje občanom všetky praktické informácie, ktoré by mohli byť v zahraničí nápomocné. Napríklad ako postupovať v prípade núdze, koho kontaktovať a na koho sa obrátiť v prípade potreby a tak ďalej. Plusom je, že funguje aj offline, teda nepotrebujete permanentné pripojenie k internetu.

Ďalšie elektronické služby súvisiace s pobytom v zahraničí:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Registrácia pred cestou do zahraničia

Najčastejšie otázky                                                                                                                                            

1. Potrebuje maloleté dieťa svoj vlastný pas?

Áno, aj dieťa potrebuje pas. Ak ide o maloleté dieťa, odporúčame vám zistiť si, aké doklady (napríklad písomný súhlas rodiča), okrem pasu, potrebuje na vstup a pobyt v krajine, ktorú navštívi. Dôležité je vedieť, v akom jazyku majú byť príslušné dokumenty a či majú byť overené notárom, alebo postačí podpis zákonného zástupcu.

2. Ako postupovať, ak stratím doklady alebo mi ich v zahraničí ukradnú?

Ak sa vám niečo také stane, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v príslušnom štáte vám môže vydať takzvaný cestovný preukaz. Na základe tohto dokumentu budete môcť cestovať na Slovensko a zároveň prechádzať cez krajiny, ktorými sa potrebujete prepraviť.

Odporúčame vám urobiť si kópiu informácií, ktoré sa nachádzajú v pase a vziať si so sebou aj dve farebné fotografie (rozmery ako na pas). Uložte si ich mimo ostatných dokladov. Budete ich potrebovať pri vybavovaní cestovného preukazu. Za vydanie tohto dokladu sa platí správny poplatok, no po posúdení okolností je možné z neho upustiť.

V prípade, ak sa v lokalite vášho pobytu nenachádza slovenské veľvyslanectvo, kontaktujte ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danej lokalite.

3. Do ktorých krajín potrebujem víza a do ktorých nie?

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete presný zoznam bezvízových krajín

Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko