Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie a elektronické služby

Cestovanie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sprístupnilo pre obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí cestujú, niekoľko elektronických služieb.

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Čas vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

Vydávanie pasu v zahraničí
Vybavovanie náhradných cestovných dokladov
Výpis z registra trestov v zahraničí
Podanie oznámenia o vzniku núdze v zahraničí
Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí
Ďalšie elektronické služby súvisiace s pobytom v zahraničí

Upozornenie

Elektronické služby týkajúce sa konzulárnych žiadostí momentálne nie sú v rámci pilotnej prevádzky dostupné pre občanov, ktorí spadajú do konzulárneho obvodu týchto zastupiteľských úradov:

  • Veľvyslanectvo SR v Abuji,
  • Veľvyslanectvo SR v Adis Abede,
  • Generálny konzulát v Békešskej Čabe,
  • Veľvyslanectvo SR v Kišiňove,
  • Veľvyslanectvo v Podgorici,
  • Styčný úrad SR v Prištine,
  • Veľvyslanectvo SR v Tbilisi,
  • Veľvyslanectvo SR v Tirane.

Občania Slovenskej republiky si môžu väčšinu dokladov potrebných na cestovanie vybaviť z pohodlia domova. Pre obyvateľov sú dostupné nasledujúce elektronické služby:

Vydávanie pasu v zahraničí

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie žiadosti o cestovný pas príslušnému zastupiteľskému úradu SR, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti v krajine, v ktorej sa momentálne nachádza.

Okrem toho si môžete elektronicky vybaviť aj ďalšie dve služby, a to Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničíVydávanie vodičského preukazu v zahraničí.  

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie žiadosti o vydanie náhradných cestovných dokladov na zastupiteľskom úrade SR, podľa toho, kde sa občan nachádza. Vydáva sa na nevyhnutný čas, ale najdlhšie na 6 mesiacov. Vydáva sa aj pri strate či krádeži dokladov a v tomto prípade musí občan skutočnosť dokladovať dokladom od miestnej polície.

Ak sa občan nachádza v krajine, kde sa nenachádza veľvyslanectvo SR alebo generálny konzulát, môže sa obrátiť na veľvyslanectvo niektorého zo štátov EÚ.

Výpis z registra trestov zahraničí

Služba je určená: občanov SR v zahraničí a cudzincov v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie žiadosti o výpis z registra trestov príslušnému úradu. Žiadateľ si rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti počas jeho pobytu v zahraničí.

Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Služba je určená: občanom SR v zahraničí

Cieľ služby: odoslanie oznámenia o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu SR podľa krajiny, v ktorej sa občan nachádza. Cieľom je pomoc občanovi, v prípade, ak pomoc, o ktorú žiada, je v právomoci orgánu.

Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená: občanom SR

Cieľ služby: odoslanie informácie Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o plánovanom pobyte mimo územia SR. Cieľom je prípadná pomoc občanovi a jeho informovanie o dianí v krajine jeho návštevy. Viac informácií o registrácii.

Okrem toho je možné využiť ďalšie súvisiace elektronické služby: Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničíOdvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Okrem uvedených elektronických služieb, ktoré súvisia s cestovaním do zahraničia, pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj takzvanú Svetobežku. Svetobežka je mobilná aplikácia pre operačné systémy iOS, Android a Windows. Aplikácia je bezplatná a má pomáhať občanom v zahraničí. Aplikácia poskytuje občanom všetky praktické informácie, ktoré by mohli byť v zahraničí nápomocné. Napríklad ako postupovať v prípade núdze, koho kontaktovať a na koho sa obrátiť v prípade potreby a tak ďalej. Plusom je, že funguje aj offline, teda nepotrebujete permanentné pripojenie k internetu.

Ďalšie elektronické služby súvisiace s pobytom v zahraničí:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí zápis o úmrtí

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí zápis o narodení

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí zápis o uzavretí manželstva

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí žiadosť o zmenu mena a priezviska

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí

Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

Úplný zoznam elektronických služieb súvisicich s cestovaním

Najčastejšie otázky                                                                                                                                            

1. Potrebuje maloleté dieťa svoj vlastný pas?

Áno, aj dieťa potrebuje pas. Ak ide o maloleté dieťa, odporúčame vám zistiť si, aké doklady (napríklad písomný súhlas rodiča), okrem pasu, potrebuje na vstup a pobyt v krajine, ktorú navštívi. Dôležité je vedieť, v akom jazyku majú byť príslušné dokumenty a či majú byť overené notárom, alebo postačí podpis zákonného zástupcu.

2. Ako postupovať, ak stratím doklady alebo mi ich v zahraničí ukradnú?

Ak sa vám niečo také stane, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v príslušnom štáte vám môže vydať takzvaný cestovný preukaz. Na základe tohto dokumentu budete môcť cestovať na Slovensko a zároveň prechádzať cez krajiny, ktorými sa potrebujete prepraviť.

Odporúčame vám urobiť si kópiu informácií, ktoré sa nachádzajú v pase a vziať si so sebou aj dve farebné fotografie (rozmery ako na pas). Uložte si ich mimo ostatných dokladov. Budete ich potrebovať pri vybavovaní cestovného preukazu. Za vydanie tohto dokladu sa platí správny poplatok, no po posúdení okolností je možné z neho upustiť.

V prípade, ak sa v lokalite vášho pobytu nenachádza slovenské veľvyslanectvo, kontaktujte ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danej lokalite.

3. Do ktorých krajín potrebujem víza a do ktorých nie?

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete presný zoznam bezvízových krajín

Dátum poslednej zmeny: 29. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko