Ústredný portál verejnej správy

Pred vycestovaním

Cestovanie

Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné myslieť aj na možné nepríjemné situácie, ku ktorým by mohlo dôjsť. Prehľad všetkého, čo je užitočné si skontrolovať pred vycestovaním, prinášame v tomto článku.
 1. Oznamy a upozornenia pred cestou do zahraničia
 2. Dobrovoľná registrácia pred vycestovaním
 3. Náležitosti pred vycestovaním

Oznamy a upozornenia pred cestou do zahraničia

Meniaca sa situácia po celom svete, hroziace nebezpečenstvá, sprísnené kontroly, obmedzenia či všeobecné cestovné upozornenia naviazané na konkrétne krajiny nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dobrovoľná registrácia pred vycestovaním

Dobrovoľná registrácia je bezplatnou službou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá poskytuje občanom dôležité informácie, varovanie a pomoc v núdzových situáciách.

Pokiaľ sa ocitnete počas pobytu v zahraničí v ťažkostiach, a zároveň ste registrovaní prostredníctvom tejto služby, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vám odošle SMS alebo vás kontaktuje telefonicky.

Registrácia prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, ktorý musí obsahovať:

 • osobné informácie registrujúcej osoby,
 • počet, prípadne osobné informácie o spolucestujúcich,
 • informácie popisujúce váš cestovný plán,
 • osobné údaje kontaktnej osoby na Slovensku pre prípad núdzového kontaktovania (najlepšie na osobu, s ktorou ste v blízkom vzťahu).

V prípade, že cestujete ako skupina, je postačujúce, ak sa zaregistruje len jedna osoba, ktorá do svojej registrácie zahrnie aj spolucestujúcich, registrácia môže prebehnúť aj prostredníctvom cestovnej kancelárie.
Informácie uvádzajte čo možno najkonkrétnejšie, pomôže to pri rýchlejšom postupe v prípade hroziaceho nebezpečenstva.

Informácie poskytnuté v registračnom formulári sú uchovávané maximálne 30 dní po ukončí cesty do zahraničia, následne sú vymazané. Preto je potrebné sa registrovať pred každým vycestovaním do zahraničia nanovo.

Náležitosti pred vycestovaním

Základné náležitosti, ktoré by ste si mali skontrolovať dostatočne včas pred vycestovaním pre bezproblémový priebeh návštevy zahraničia:

 • Doklady

Doklady je potrebné si skontrolovať dostatočne dopredu, pretože každá krajina má vlastné nariadenia a požiadavky zohľadňujúce najmä:

- čas platnosti cestovných dokladov po vstupe do krajiny,
- typ akceptovaného cestovného preukazu – občiansky preukaz/identifikačná karta, cestovný pas, prípadne víza (bližšie informácie
  zastrešujúce problematiku víz zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky),
- fotokópiu cestovného preukazu – v prípade odcudzenia alebo straty originálu,
- typ akceptovaného vodičského preukazu – medzinárodný, európsky – v členských krajinách EU vydaný,
- preukaz poistenca – v rámci EÚ platí európsky preukaz zdravotného poistenia.

 • Finančné prostriedky

Nie len miestna peňažná mena, ale aj suma zodpovedajúca času pobytu v konkrétnej krajine je dôležitým poznatkom, ktorý musíte mať. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne.

 • Poistenie

Návšteva členských krajín Európskej únie - európsky preukaz poistenca (vhodná je však kombinácia Európskeho preukazu s komerčným poistením, bližšie informácie nájdete v článku o cestovnom poistení v zahraničí).
Zažiadajte si oň v predstihu, čas jeho vyhotovenia sa môže vyšplhať aj na 30 dní. Vydá vám ho Vaša zdravotná poisťovňa.

Návšteva ostatných krajín - je vhodné mať uzavreté doplnkové pripoistenie na cestu do zahraničia, a zároveň myslieť aj na doplnkové pripoistenie v prípade, že cestujete vlastným vozidlom (viac informácií o možnostiach poistenia v zahraničí nájdete v článku o cestovnom poistení v zahraničí).

 • Informácie

Okrem sekcie Oznamy a upozornenia pred cestou do zahraničia, ktorú spravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, je dobré mať prehľad aj na stránkach konkrétnej cestovnej kancelárie a na stránkach jednotlivých veľvyslanectiev akreditovaných v SR.

Neprehliadnite informácie týkajúce sa: aktuálnej bezpečnostnej situácie,povinného očkovania,miestnych pomerov (náboženské zvyky, spôsoby správania sa, požiadavky na oblečenie, nariadenia týkajúce sa požívania alkoholických nápojov a iné...).

 •  Bezpečnosť

Pri vycestovaní do zahraničia je užitočné preveriť si bezpečnostnú situáciu v krajine, kam cestujete, ale aj tranzitných krajín, cez ktoré sa budete presúvať. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, sledujte situáciu v informačných zdrojoch a využite bezplatnú službu registrácie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorej budete v prípade hroziaceho nebezpečenstva upozornení vy aj vaši blízki.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

 • Slovensko