Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2
Bratislava - Staré Mesto
83336

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  volanie zo SR : 02/59781111, volanie zo zahraničia 00421-2/59781111
Fax:  faxovanie zo SR : 02/59783333, faxovanie zo zahraničia : 00421-2/59783333

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam