Ústredný portál verejnej správy

OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Vážení používatelia, 

v rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne od vás, ale získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou totiž zabezpečilo sprístupnenie údajov k evidencii dávok nemocenského poistenia a dôchodkových dávok. 

Okrem výpisu z katastra nehnuteľností, z registra právnických osôb, z registra trestov, potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení a na daniach, vedia teda po novom úrady cez portál OverSi vyžiadať aj potvrdenie:

  • o poberaní nemocenských dávok (bez sumy),
  • o vyplatených nemocenských dávkach (so sumou),
  • o výplate dôchodkových dávok (bez sumy),
  • o výplate dôchodkových dávok (so sumou),
  • o vyplatenej výške dôchodkových dávok za obdobie,
  • o nárokoch na dôchodkové dávky za obdobie.

Viac informácií nájdete na stránke stopbyrokracii.sk a v metodickom usmernení.

(04. 01. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov