Ústredný portál verejnej správy

Úrad vicepremiéra spustil k 1. septembru portál OverSI

1. septembra 2018 spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál OverSI, ktorého úlohou je pomôcť orgánom verejnej moci implementovať zákon proti byrokracii.

„S výpismi z obchodného a živnostenského registra a s listami vlastníctva od prvého septembra už viac občania nebudú musieť behať po úradoch, úradníci si ich nájdu na portáli OverSI, prostredníctvom ktorého je možné k týmto údajom pristupovať zo strany zamestnancov jednotlivých orgánov verejnej moci,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348 680 výpisov z listu vlastníctva, 280 325 výpisov z obchodného registra, 67 690 výpisov zo živnostenského registra a 316 130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť sankcia podľa zákona o e-Governmente.

 „Vďaka OverSi bude možné od januára 2019 získať aj výpisy z registra trestov. V druhom kole plánujeme odbúrať administratívnu záťaž občanov aj pri potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení či daniach,“ dodal Richard Raši.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poskytne podporu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v podobe Ústredného kontaktného centra, na ktoré sa inštitúcie môžu obracať v prípade problémov alebo doplňujúcich otázok.

Pre uľahčenie práce s portálom OverSi sú pre používateľov pripravené školenia, používateľská príručka a simulácia s úlohami a komentármi, ktoré sú dostupné na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/ alebo si inštitúcie môžu nájsť potrebné informácie spracované v podobe najčastejších otázok a odpovedí na portáli slovensko.sk v sekcii „Inštitúcie“ (dostupnej po prihlásení sa v mene orgánu verejnej moci).

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

(03. 09. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov