Ústredný portál verejnej správy

Zákon proti byrokracii priniesol ďalšie úľavy

Vážení používatelia, 

od 1. septembra 2019 sa stala účinnou novela tzv. zákona proti byrokracii. V rámci hesla jedenkrát a dosť už od vás úrady nemôžu žiadať predloženie niektorých ďalších potvrdení. Portál OverSi spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. septembra 2018.

Novela č. 221/2019 prináša od 1. septembra 2019 zmenu vo vyžadovaní týchto potvrdení:

  • potvrdenie o návšteve školy – úrady si tieto potvrdenia dohľadajú prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,
  • odpis z registra právnických osôb – k službe sa pridáva register nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových fondov a organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:

  • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
  • potvrdenie o nedoplatkoch na daniach,
  • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Od 1. januára 2021 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:

  • potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,
  • potvrdenie o dôchodkových dávkach.

(03. 09. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov