Ústredný portál verejnej správy

Tento rok máte na dane o pár dní viac

Vážení používatelia,

rok sa s rokom stretol a opäť prišiel mesiac marec, a s ním aj daňové povinnosti pre zárobkovo činné osoby. Zvyčajná lehota na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmu je do 31. marca. Dovtedy je potrebné daň aj zaplatiť. Avšak, tento rok pripadá tento dátum na nedeľu a Veľkonočné sviatky, preto Finančná správa posunula lehotu na 2. apríl 2024.

Povinnosť podať DP z príjmu zo závislej alebo podnikateľskej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 máte v prípade, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v ostatnom roku presiahli sumu 2 461,41 eura.

Do tejto sumy sa započítava akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Viac informácií o dani z príjmu nájdete v životnej situácií „Daň z príjmu“ alebo na portáli Finančnej správy SR.

Podanie priznania

Daňové priznanie je potrebné adresovať príslušnému daňovému úradu. Možno ho podať na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu listinne alebo elektronicky. Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia.

Novinkou Finančnej správy je, že bude v tomto roku preberať daňové priznania aj v teréne mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska. V trinástich mestách budú zamestnanci daňových úradov preberať daňové priznania v dňoch 26. marca a 27. marca 2024 od 8.00 h do 15.00 h resp. 16.00 h v závislosti od mesta. Viac informácií o miestach, kde je možné odovzdať DP nájdete v ozname finančnej správy.

Tlačivo Daňové priznanie typu A vyplníte vtedy, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania. Tlačivo Daňové priznanie typu B podáte, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Preplatok na dani z príjmov, príp. daňový bonus na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky vám bude vrátený najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, v tomto prípade do 12. mája 2023.

Nezabudnite na 2%

Priamo pri vypĺňaní tlačiva k priznaniu môžete darovať neziskovej organizácii podľa vlastného výberu 2%, resp. 3% dane. Ak za vás priznanie podáva zamestnávateľ musíte vyplniť osobitné tlačivo a doložiť k nemu potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám zamestnávateľ poskytne. Zoznam neziskových organizácií nájdete v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb. Viac informácií o darovaní percenta dane nájdete v životnej situácií „Ako poukázať 2 % z daní?“.

Možnosť odkladu

Pri podávaní daňového priznania máte možnosť si vybaviť aj odklad cez oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, prípadne ak ste v konkurze/likvidácii alebo ste dedičom zosnulého daňovníka, podávate žiadosť o predĺženie lehoty a podanie daňového priznania. Viac informácií nájdete v článku o odklade daňového priznania.

 

 

(14. 03. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov