Ústredný portál verejnej správy

Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Financie

Občania aj právnické osoby povinní podať si daňové priznanie majú možnosť ho podať osobne, poštou alebo elektronicky. V prípade, že si zvolia tretiu možnosť, teda elektronicky, musia sa registrovať na portál Finančnej správy. Aj v tomto prípade musí byť priznanie podané a daň zaplatená do 31. marca.


Zodpovedná osoba: Finančná správa SR
Doba vyplnenia formulára: do 60 min
Aplikácia eDANE
Videonávod

 1. Kto musí podať daňové priznanie elektronicky?
 2. Registrácia na portáli
 3. Prihlásenie na portál
 4. Autorizácia pri registrácii KEP-om a eID
 5. Aplikácia eDANE

Kto musí podať daňové priznanie elektronicky?

Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má:

 • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty
 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri
 • fyzická osoba podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov (od 1.7.2018)
 • daňový poradca za daňový subjekt, ktorý zastupuje
 • advokát za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní
 • zástupca neuvedený v predchádzajúcich bodoch, ktorý zastupuje daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty

Ostatní si môžu zvoliť formu podávania daňového priznania podľa ich preferencií.

Praktická rada

Ak ste sa rozhodli podať daňové priznanie elektronicky, je dôležité, aby ste s registráciou začali dostatočne vopred, keďže proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní. V prípade, že budete na odpoveď čakať dlhšie ako 24 hodín, odporúčame sa telefonicky kontaktovať s Daňovým úradom alebo Finančnou správou.  

Registrácia na portáli

Prvým krokom pri podaní daňového priznania elektronicky je registrácia na portáli Finančnej správy.

Postup registrácie, prihlásenia a autorizácie na portáli Finančnej správy nájdete vysvetlený krok po kroku v praktickom VIDEONÁVODE.

Možnosti registrácie sú:

 • pomocou eID (občianskeho preukazu s elektronickým čipom)
 • pomocou KEP
 • pomocou registračného formulára

Registrácia pomocou eID

Občania, ktorí majú občiansky preukaz s elektrickým čipom (eID) s aktivovaným BOK kódom majú možnosť sa registrovať pomocou neho. Stačí sa prihlásiť cez portál ÚPVS a doplniť údaje do vygenerovanej tabuľky. Po registrácii dostane občan e-mail s aktivačným linkom. Po kliknutí naň sa zobrazia údaje, ktoré skontroluje a potvrdí. Tým aktivuje registráciu a dostane druhý aktivačný e-mail s uvedeným identifikátorom.

Registrácia pomocou KEP

Používateľ klikne na Registrácia KEP-om a podpíše sa svojim KEP-om. Vyplní údaje v tabuľke a pošle. Následne dostane e-mail s aktivačným linkom, na ktorý klikne a potvrdí napísané údaje. Tým aktivuje registráciu a dostane druhý aktivačný e-mail.

Registrácia pomocou formulára

Kto nemôže alebo nechce používať eID, má možnosť sa zaregistrovať pomocou formulára na stránke Finančnej správy. Formulár treba vyplniť a odoslať. Následne občan dostane e-mail s aktivačným linkom, na ktorý klikne. Potom dostane notifikačný e-mail, ktorý si vytlačí a osobne donesie na Finančnú správu.

Aké dokumenty treba odovzdať pri osobnej autorizácii na Finančnej správe:

 • notifikačný e-mail
 • 2 x dohoda o elektronickom doručovaní (s úradne overeným podpisom, prípadne podpísaná priamo pred správcom dane)
 • fyzická osoba – vyplnený evidenčný list
 • fyzická osoba-podnikateľ – živnostenský list
 • právnická osoba – výpis z obchodného registra
 • v prípade zastupovania – úradne overené splnomocnenie

Tieto dokumenty, s úradne overenými podpismi, môže žiadateľ poslať aj poštou, ale odporúčame predtým kontaktovať Finančnú správu so žiadosť o ukončenie registrácie len zaslaním dokumentov.

Žiadateľ následne dostane elektronickú značku, pomocou ktorej sa bude na portáli Finančnej správy autorizovať.

Prihlásenie na portál

Po úspešne ukončenej registrácii sa občan môže prihlásiť na portál.

Prihlásenie po registrácii s eID

Ak sa občan chce prihlásiť pomocou eID, tak využije možnosť prihlásiť sa cez Ústredný portál verejnej správy. Tam sa prihlási pomocou karty a BOK. Pri ďalších prihláseniach môže použiť aj prihlásenie cez identifikátor a heslo. Identifikátor sa nachádza v pravom hornom rohu stránky, už po prihlásení, a heslo občan vpísal do prihlasovacieho formulára.

Prihlásenie po registrácii so KEP-om

Ak sa občan chce prihlásiť pomocou KEP, klikne na možnosť prihlásiť sa cez Zaručený elektronický podpis a podpíše sa svojim elektronickým podpisom. Pri ďalších prihláseniach môže použiť aj prihlásenie cez identifikátor a heslo. Identifikátor sa nachádza v pravom hornom rohu stránky, už po prihlásení, a heslo občan vpísal do prihlasovacieho formulára.

Prihlásenie po registrácii pomocou registračného formulára

Pri tomto prihlásení zvolí občan možnosť Identifikátor a heslo. Do formulára vloží dané údaje a pokračuje na stránku.

Autorizácia pri registrácii KEP-om a eID

Aby mohli občania zastupovať daňové subjekty, musia sa už priamo na stránke, v ich osobnej internetovej zóne, autorizovať. Spravia tak kliknutím na „Žiadosť o autorizáciu“ a vyplnením príslušného formulára. K autorizácii k príslušnému objektu dôjde až po tom, ako bol používateľ upozornený emailom. Dovtedy sa mu bude zobrazovať len fiktívny subjekt. Autorizácia môže trvať od 24 hodín do 10 dní. 

Aplikácia eDANE

Na čo slúži aplikácia eDANE?

Aplikácia eDANE slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou a na vypĺňanie tlačív. Všetky aktuálne tlačivá sa v nej dajú vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo elektronickou značkou a následne odoslať ako podanie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke Finančnej správy, kde si v sekcii „Technické predpoklady na strane klienta“ stiahnete „Java, verzia 6 a novšia“ a potom aj formuláre v ikone „eDane java verzia“.

Viac informácií nájdete v príručke.

ZEP – zaručený elektronický podpis sa prijatím zákona o dôveryhodných službách zmenil na KEP – kvalifikovaný elektronický podpis.

Akým spôsobom sa dá podať daňové priznanie (inak ako elektronicky)?

Vyplnené daňové priznanie s prílohami môže daňový subjekt na daňový úrad odoslať aj poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Formulár daňového priznania je možné vyplniť priamo vo vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.