Ústredný portál verejnej správy

eID

Elektronická identifikačná karta (eID) je slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte s elektronickým čipomalternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ (eIDAS node).

Späť na zoznam