Ústredný portál verejnej správy

Elektronickým čipom na doterajších dokladoch sa končí certifikácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje, že od 21. júna 2021 začne vydávať občianske preukazy (eID) a povolenia na pobyt cudzinca s novými elektronickými čipmi.

Súčasným elektronickým čipom sa na uvedených dokladoch totiž dňa 26. júna 2021 skončí certifikácia pre vydávanie nových certifikátov, a preto na ne nebude následne možné vydávať kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy. Až do konca roka 2022 však platí certifikácia pre používanie týchto dokladov na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov s už vydanými certifikátmi.


Prihlasovanie sa
na ústredný portál (do elektronických schránok) a na špecializované portály ostáva plne funkčné. Koniec platnosti kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu a ani uplynutie certifikácie elektronických čipov na doterajších dokladoch totiž s prihlasovaním sa prostredníctvom BOK kódu nesúvisí.  

Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) môžete využívať elektronické služby, ktoré v listinnom svete vyžadujú vlastnoručný podpis. Zároveň tak viete ušetriť aj na správnych poplatkoch a to až do výšky 50 %, resp. najviac 70 eur. Na korektné vytvorenie elektronického podpisu je potrebný platný kvalifikovaný certifikát, ktorý sa vydáva bezplatne.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ďalej informuje, že kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy vydané do 25. júna 2021 sa na súčasných dokladoch budú môcť používať až do konca roka 2022, vzhľadom na certifikáciu čipov na tento účel.

Ak platný kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis ešte nemáte, odporúčame vám do 25. júna 2021 o jeho vydanie a zápis do čipu vášho občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt požiadať na diaľku (online). Na využitie tejto služby postačí, ak máte:

  • počítač s operačným systémom Windows, macOS alebo Linux,
  • pripojenie na internet,
  • čítačku čipových kariet,
  • nainštalovanú Aplikáciou pre eID, ktorá je bezplatne dostupná na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“,
  • občiansky preukaz alebo doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom,
  • bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý ste si sami určili pri prebratí občianskeho preukazu na oddelení dokladov. Ak si ho nepamätáte, je potrebné osobne navštíviť oddelenie dokladov.

Bližšie informácie a návod, ako krok za krokom pri vydaní kvalifikovaných certifikátov postupovať, nájdete v Používateľskej  príručke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (.pdf, 1,9 MB).

Z končiacej certifikácie elektronických čipov na doterajších dokladoch teda vyplýva, že ak:

  1. máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň aj platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, môžete ním naďalej elektronicky podpisovať do konca roka 2022,
  2. máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň nemáte vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, môžete si ho do 25. júna 2021 nahrať na diaľku a elektronicky ním podpisovať do konca roka 2022,
  3. máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň nemáte vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu a nenahráte si ho na diaľku do 25. júna 2021, v prípade potreby využitia elektronického podpisu si budete musieť za poplatok vybaviť nový občiansky preukaz či doklad o pobyte s čipom,
  4. vám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s novým čipom po 26. júni 2021, budete môcť spolu s ním získať aj nahratie platného kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu.

Viac informácií nájdete aj v tlačovej správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do konca roku 2022.

Certifkácia čipových kariet Atos CardOS V5.0 QES je platná do 31.12.2022 (odkaz na dokument certifikácie z Nemecka, uvádzaný v zozname zverejňovanom Európskou komisiou).

(01. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov