Ústredný portál verejnej správy

Nový spôsob preclievania zásielok zo zahraničia

Vážení používatelia,

od 1. júla 2021 vstupujú do platnosti nové pravidlá pre nakupovanie tovaru z územia mimo Európskej únie. Po novom pre nakupujúcich vzniká povinnosť preclievania všetkých zásielok a platby dane z pridanej hodnoty (DPH) za každý zakúpený tovar. Finančná správa SR od daného termínu sprístupní portál s colným konaním pre zásielky s nízkou hodnotou.

Projekt e-commerce

Preclievanie zásielok tovaru z územia tzv. tretích krajín je výsledkom projektu s názvom e-commerce, ktorý vstupuje do platnosti pre všetky krajiny Európskej únie (EÚ). Cieľom projektu je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi a dodávateľmi z krajín EÚ a tretích štátov.

Nové pravidlá pre všetkých občanov SR

Nové pravidlá preclievania sa týkajú všetkých občanov, ktorí sú zvyknutí nakupovať napríklad na čínskom Aliexpresse, americkom eBay-i, Wish-i, či Amazone. Fyzické osoby, ktoré dovážajú tovar pre vlastné potreby, ale aj právnické osoby, ktoré tovar dovážajú na svoju obchodnú činnosť, sa musia pripraviť na zmeny v dvoch základných oblastiach:

  1. zrušenie oslobodenia od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 eur, t. j. klient zaplatí DPH pri všetkých objednávkach,
  2. preclievanie, a teda clo sa vyrubí aj pri zásielke, ktorej hodnota nepresiahne 150 eur.

Špecializovaný portál finančnej správy

Od 1. júla 2021 Finančná správa SR spúšťa nový, špecializovaný portál – CEPeCM (dostupný od 1. júla 2021 na www.ecm.financnasprava.sk), ktorý zabezpečí zjednodušené colné konanie. Výhodou pre občana bude, že ušetrí na poplatkoch, ktoré by musel uhradiť pri zabezpečení colného konania doručovateľskou spoločnosťou a túto službu si vybaví z pohodlia domova (online).

Na úspešnú registráciu na portál CEPeCM občan potrebuje občiansky preukaz s čipom (eID) a 6 - miestny bezpečnostný osobný kód (BOK), ktoré si vybaví na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR. Taktiež si tu môže požiadať o nahratie podpisových certifikátov alebo o ne požiadať online cez Aplikáciu pre eID (presný postup nájdete v súvisiacej príručke alebo inštruktážnom videu).

Následne potrebuje nainštalovaný balíček softvérov (dostupný na portáli slovensko.sk v sekcii ,,Na stiahnutie“), ktorý obsahuje ovládače k čítačke čipových kariet, Aplikáciu pre eID (k prihlasovaniu) a aplikáciu D.Suite/eIDAS pre kvalifikovaný elektronický podpis , vďaka ktorej môže podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Ďalej potrebuje aj čítačku čipových kariet.

Všetky podrobné informácie sú dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii: „Ako začať“.

Upozornenie:
Od 26. júna 2021 končí súčasným elektronickým čipom na občianskych preukazoch a povoleniach o pobyte cudzincov certifikácia pre vydávanie nových certifikátov, a preto na ne nebude možné vydávať kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy. Až do konca roka 2022 však platí certifikácia pre používanie týchto dokladov na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov s už vydanými platnými certifikátmi.  Preto vám odporúčame, ak kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu ešte nemáte vydaný, urobte tak (online) na diaľku cez Aplikáciu pre eID do 25. júna 2021 . Následne budete môcť využívať aj služby e-commerce bez nutnosti výmeny občianskeho preukazu za nový.

Viac informácií v ozname o Elektronických čipoch.

Viac informácií o e-commerce nájdete na portáli Finančnej správy SR

Testovací portál s Colným konaním pre zásielky s nízkou hodnotou

 

(08. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov