Ústredný portál verejnej správy

Prečo s úradmi komunikovať elektronicky?

Vážení používatelia,
komunikovať s úradmi, ak zákon nevyžaduje výlučne elektronický spôsob, môžete síce aj listinne, avšak elektronicky je to oveľa efektívnejšie. Nižšie uvedený text a priložený obrázok približujú viaceré benefity elektronizácie, akými sú jednoduchosť, pohodlie, ekologickosť, bezpečnosť v čase pandémie a časová i finančná úspora.

Grafické znázornenie výhod elektronickej komunikácie s úradmi. Je to jednoduché, pohodlné, bez úradných hodín, úsporné, ekologické a bezpečné.

Obr. 1 – Grafické znázornenie výhod elektronickej komunikácie s úradmi

Jednoduché

Ak si jednorazovo vybavíte občiansky preukaz s elektronickým čipom, zadarmo k nemu dostanete aj čítačku čipových kariet, nahrajú vám naň certifikáty na podpisovanie a zároveň si zvolíte bezpečnostný osobný kód (BOK). Potom si už len doma bezplatne nainštalujete potrebný softvér v jednom inštalačnom balíčku a môžete začať s úradmi komunikovať prostredníctvom počítača s prístupom na internet. Bližšie informácie nájdete v sekcii „Ako začať“.

Pohodlné

Elektronické podanie vybavíte za každého počasia a z pohodlia domova bez nutnosti ísť a odoslať podanie na pošte alebo ho na úrad odniesť osobne. Elektronické podanie, ku ktorému úrad poskytuje špeciálnu elektronickú službu, nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Nájsť službu“. Elektronické podanie, ku ktorému sa neposkytuje špeciálna elektronická služba, môžete úradu adresovať cez „Všeobecnú agendu“. Bližšie informácie ako vyhľadať elektronickú službu.

Bez úradných hodín

Môžete ho vyhotoviť a poslať kedykoľvek nielen počas pracovného dňa, ale aj počas sviatku či víkendu (s výnimkou odstávok portálu). Nemusíte teda zisťovať, kedy má daný úrad stránkové dni a úradné hodiny. Úrad je totiž povinný prijímať elektronické podania každodenne.

Úsporné

Ušetrí vám čas a financie potrebné na prepravu a doručenie podania. Osobitné zákony dokonca v niektorých prípadoch uvádzajú pri elektronickom spôsobe znížený poplatok až o polovicu. Ak sa na podaní vyžaduje vlastnoručný podpis, ktorý je úradne osvedčený, v elektronickom svete je jeho ekvivalentom kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou. Časovú pečiatku pridáva pri práci s portálom slovensko.sk podateľňa automaticky a bezplatne. Ušetríte teda ďalší čas a peniaze za úradné osvedčenie podpisu na listine u notára alebo na mestskom/obecnom úrade.

Ekologické

Nevyužitím listinného procesu prispejete k zníženiu nákladov napríklad na kancelárske potreby ako toner, papier a k menšej spotrebe pohonných látok určených na prepravu, čo má určite pozitívny vplyv na životné prostredie. Číselné vyjadrenie finančnej úspory vďaka elektronickej komunikácii úradov k iným subjektom si môžete pozrieť v sekcii „Štatistika slovensko.sk“.

Bezpečné

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 je pre vás určite bezpečnejšie obmedziť nevyhnutný kontakt s inými ľuďmi a vyhnúť sa tak prípadnej ceste mestskou hromadnou dopravou a čakaniu v rade na úrade či pošte.

Súvisiace:

(13. 01. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov