Ústredný portál verejnej správy

Ďalšie funkcie uľahčujúce prácu s e-schránkami

Vylepšené vyhľadávanie a farebné označovanie elektronických správ. To sú rozšírené funkcie, ktoré výrazne zjednodušia prácu mnohých používateľov a sprehľadnia elektronické schránky.

Vlastné označovanie elektronických správ štítkami

Farebné označenia obsahujúce vami zvolený ľubovoľný text môžete pridávať k akejkoľvek elektronickej správe okrem vopred stanovených výnimiek (doručenka, platobný predpis a pod.), ktorých štítky sú automaticky prednastavené. Sprehľadníte tak obsah svojej elektronickej schránky podľa vlastných preferencií (obr.1). Viac informácií nájdete v návodoch alebo v súvisiacom článku...


Obr. 1 - Označovanie správ štítkami


Zdokonalené vyhľadávanie v schránke

Elektronické správy je možné vyhľadávať podľa zadaného textu v rámci celej elektronickej schránky alebo špecificky podľa vopred zadaných kritérií. Práve druhá možnosť (obr. 2) bola výrazne zdokonalená a upravená tak, aby sa používateľ dopracoval k želanej správe. Pre viac informácií prejdite na Používateľskú príručku, kde okrem postupu nájdete napríklad aj ovládacie prvky spresňujúce proces vyhľadávania.

Obr. 2 – Spresnenie procesu vyhľadávania

(05. 02. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov