Ústredný portál verejnej správy

Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP

19. 3. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.8

 • oprava dekódovania názvu súboru v ASiC
 • oprava detekcie dátoveho objektu v ASiC-S

D.Signer Java 2.0.0.9

 • oprava enkódovania názvov dátovych objektov v ASiC

D.Signer Tools Java 2.0.0.6

 • ASiCFactory - oprava enkódovania názvov dátových objektov v ASiC
 • ASiCFactory - zrušenie zákazu escapovania znakov pre getInfo

12. 3. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.8 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.7^

 • oprava chyby pri pridávaní časovej pečiatky ak tsCertB64 == null
 • oprava pri naplnani ErrorMessage pri výnimke pri pridávaní časovej pečiatky
 • oprava chyby v XmlPlugin-e pri kombinácii objektov TXT a HTML transformácii

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.6^

 • AsicFactory - oprava pri načítaní ASiCManifest.xml
 • AsicFactory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami
 • Extender - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Viewer .NET v4.0.2022^

 • AsicFactory - načítanie súborov case insensitive
 • Asic Factory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Launcher v1.1.0.0

 • bez zmeny

 

6. 2. 2018

 

D.Bridge JS 1.0.0.5

 • oprava parametra xdcNamespaceURI v addXmlObject pre D.Signer BP .NET

5. 2. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.7

 • oprava zobrazovania XDC v ASiC kontajneri s CAdES podpismi

24. 1. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.7 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.6^

 • oprava chyby vo validácii XML s prázdnym namespace-om pri HTML transformácii
 • odstránenie xmlns:xml pred kanonikalizáciou
 • DSigXadesStandalone - pridanie detailu chyby

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.5^

 • AsicFactory - odstránenie BOM v spracovávaných XML súboroch
 • DSigXadesExtenderStandalone - pridanie detailu chyby

D.Viewer .NET v4.0.2021^

 • podpora SkTalkMessage
 • pridaná asociácia súborov s príponami .zepx,.asics,.asice,.scs,.sce
 • oprava aktualizácie formulárov po reinštalácii aplikácie (uložená verzia sa neberie do úvahy)
 • DViewerStandalone - pridanie detailu chyby

D.Launcher v1.1.0.0

  • bez zmeny


11. 10. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.6

 • oprava parsovania zloženého podpisu
 • pridaná podpora Encoded Words (RFC2184) pre názov súboru v MIME obálke

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.6 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.4^

 • AsciFactory – oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými refenrenciami 

D.Viewer .NET v4.0.2020^

 • oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými referenciami 

D.Launcher v1.1.0.0^       

 • pridaná možnosť blokovať spúšťanie aplikácií 
 • vylepšená responzivita dialógov
 • pridaná podpora pre D.Bridge .NET
 • WIN: vylepšená podpora diakritiky pri práci s firefox certifikátmi
 • WIN: pred inštaláciou TAP adaptéra sa importuje certifikat OpenVPN, pre podporu bezobslužnej inštalácie

21. 9. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.5

 • oprava parsovania počtu podpísaných objektov
 • vylepšenie responzivity prehliadača certifikátov
 • pridaná podpora pre Javu 9

11. 9. 2017

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.5 

 • pridaný vysvetľujúci text k spusteniu D.Launcher-a

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5^

 • pridanie kontroly času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre ZEP 1.x
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.3

 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Viewer .NET v4.0.2019^

 • oprava chyby aplikácie v prípade, ze sa v CRL nenachádza extension CRLNumber
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Launcher v1.0.0.5         

 • bez zmeny