Ústredný portál verejnej správy

Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP

9. 11. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.14

 • D.Signer/XAdES Java BP - zmena formátu exportovaného podpisu na binárnu formu
 • oprava zobrazovania verifikačných dát v PDF plugine

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.13

D.Signer/XAdES .NET v4.0.12^

 • oprava chybného výpočtu odtlačku pri použití CreateObject2 v XML plugine 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny


12. 9. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.12

 • bez zmeny 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.11^

 • XmlDataContainer - zachovanie formátu vstupných XML dokumentov pri vkladaní do XDC 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0

D.Bridge/JS 1.0.0.6

 • pridaná metóda addXmlObject2 pre BP

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.13

 • XML BP plugin - pridaná metóda createObject2

ASiC factory  1.0.0.6

 • ASiCFactory - zmena detekcie duplicity dátových objektov


14. 8. 2018

D.Launcher pre Linux v1.1.0.1

 • oprava linkovania dodávaného OpenSSL

13. 8. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.12

 • pridaná podpora EAC MW klienta a I.CA SecureStore pre macOS
 • úprava licenčných podmienok

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.10

 • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.9^

 • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

19. 7. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.9 

 • oprava chyby pri tlačení licencie z MSI inštalátora

D.Signer/XAdES .NET v4.0.8^

 • default názov filtra v certificatefilters.xml
 • default jazyk EN

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

 • ASiCFactory - zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • oprava chyby spracovania ASiC, ak sa v názve súboru nachádza apostrof
 • oprava filtra pri otváraní súborov v anglickej verzii
 • zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml v ASiC

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

3. 7. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.11

 • úprava únikov pamäti
 • vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC  

D.Signer Tools Java 2.0.0.7

 • ASiCFactory - vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC
 • D.Sig XAdES Extender

28. 6. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.10

 • oprava umožňujúca spájať ASiC kontajnery z D.Signer .NET a D.Signer Java.  

19. 3. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.8

 • oprava dekódovania názvu súboru v ASiC
 • oprava detekcie dátoveho objektu v ASiC-S

D.Signer Java 2.0.0.9

 • oprava enkódovania názvov dátovych objektov v ASiC

D.Signer Tools Java 2.0.0.6

 • ASiCFactory - oprava enkódovania názvov dátových objektov v ASiC
 • ASiCFactory - zrušenie zákazu escapovania znakov pre getInfo

12. 3. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.8 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.7

 • oprava chyby pri pridávaní časovej pečiatky ak tsCertB64 == null
 • oprava pri naplnani ErrorMessage pri výnimke pri pridávaní časovej pečiatky
 • oprava chyby v XmlPlugin-e pri kombinácii objektov TXT a HTML transformácii

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.6

 • AsicFactory - oprava pri načítaní ASiCManifest.xml
 • AsicFactory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami
 • Extender - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Viewer .NET v4.0.2022

 • AsicFactory - načítanie súborov case insensitive
 • Asic Factory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Launcher v1.1.0.0

 • bez zmeny

6. 2. 2018

D.Bridge JS 1.0.0.5

 • oprava parametra xdcNamespaceURI v addXmlObject pre D.Signer BP .NET

5. 2. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.7

 • oprava zobrazovania XDC v ASiC kontajneri s CAdES podpismi

24. 1. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.7 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.6

 • oprava chyby vo validácii XML s prázdnym namespace-om pri HTML transformácii
 • odstránenie xmlns:xml pred kanonikalizáciou
 • DSigXadesStandalone - pridanie detailu chyby

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.5

 • AsicFactory - odstránenie BOM v spracovávaných XML súboroch
 • DSigXadesExtenderStandalone - pridanie detailu chyby

D.Viewer .NET v4.0.2021

 • podpora SkTalkMessage
 • pridaná asociácia súborov s príponami .zepx,.asics,.asice,.scs,.sce
 • oprava aktualizácie formulárov po reinštalácii aplikácie (uložená verzia sa neberie do úvahy)
 • DViewerStandalone - pridanie detailu chyby

D.Launcher v1.1.0.0

 • bez zmeny

11. 10. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.6

 • oprava parsovania zloženého podpisu
 • pridaná podpora Encoded Words (RFC2184) pre názov súboru v MIME obálke

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.6 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.4

 • AsciFactory – oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými refenrenciami 

D.Viewer .NET v4.0.2020

 • oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými referenciami 

D.Launcher v1.1.0.0       

 • pridaná možnosť blokovať spúšťanie aplikácií 
 • vylepšená responzivita dialógov
 • pridaná podpora pre D.Bridge .NET
 • WIN: vylepšená podpora diakritiky pri práci s firefox certifikátmi
 • WIN: pred inštaláciou TAP adaptéra sa importuje certifikat OpenVPN, pre podporu bezobslužnej inštalácie

21. 9. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.5

 • oprava parsovania počtu podpísaných objektov
 • vylepšenie responzivity prehliadača certifikátov
 • pridaná podpora pre Javu 9

11. 9. 2017

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.5 

 • pridaný vysvetľujúci text k spusteniu D.Launcher-a

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • pridanie kontroly času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre ZEP 1.x
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.3

 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Viewer .NET v4.0.2019

 • oprava chyby aplikácie v prípade, ze sa v CRL nenachádza extension CRLNumber
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Launcher v1.0.0.5         

 • bez zmeny