Ústredný portál verejnej správy

Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP

28. 2. 2024

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES v2.0.31.0^

 • macOS – vynútenie fokusu okna aplikácie
 • oprava zobrazenia HTML vizualizácie pri viacnásobnom podpisovaní

30. 11. 2023

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.7

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.32^

 • pridanie metódy SetRevocationChecking do API
 • zmena hodnôt odtlačkov podpisovej politiky 1.3.158.36061701.1.2.3
 • aktualizácia knižnice PDFNet SDK na verziu 10.4

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.20

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2039^

 • oprava chyby pri spracovaní XAdES-LT formy
 • oprava chyby pri načítavaní Base64 so zalomením z API

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher 2 v2.0.0.4

 • bez zmeny

D.Updater v1.0.5

 • bez zmeny

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES v2.0.30.0^

 • pridanie metódy setRevocationChecking do API
 • zmena hodnôt odtlačkov podpisovej politiky 1.3.158.36061701.1.2.3
 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na verziu 10.4
 • pridaná podpora zadávania podpisového PIN kódu pri použití PKCS#11

Knižnice D.Bridge JS v1.5.1.0^

 • vylepšené ošetrenie chýb
 • pridanie metódy SetRevocationChecking do API pre D.Signer
 • pridaná podpora pre aplikáciu D.Convert

Dokumentácia pre integrátorov

 • aktualizácia dokumentácie pre integrátorov:
  • Dokumentacia_pre_integratorov_ASiC_Factory_.NET_v1.3.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_D.Signer-XAdES_.NET_v4.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_D.Signer-XAdES_Java_v2.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_D.Sig_XAdES_Extender_.NET_v4.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_D.Sig_XAdES_Extender_Java_v2.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_D.Signer-SVR-CAdES_v2.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_D.Signer-SVR-XAdES_v4.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_D.Verifier-SVR-CAdES_v2.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_D.Verifier-SVR-XAdES_v5.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_DataValidator_v1.0.zip
  • Dokumentacia_pre_integratorov_pre_ZEPfZIP_Factory_v1.0.zip
  • Integracna_prirucka_D.Bridge_JS_v1.x.zip

9.6.2023

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.6

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.31^

 • oprava zobrazenia okna pre zadanie autentifikačných údajov proxy
 • aktualizácia knižnice PDFNet SDK na verziu 10.0
 • oprava filtra certifikátov

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.20

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2038

 • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher 2 v2.0.0.4^

 • oprava schovávania rozbaľovacích riadkov v tabuľkách
 • podpora asociácie súborov
 • automatické zrušenie zapamätanej voľby aplikácie, v prípade že sa zmenila ponuka aplikácii na spustenie
 • pridaná podpora zobrazovania poznámok k spúšťaným aplikáciám
 • úprava chybových hlášok
 • pridané zobrazenie čísla verzie aplikácie, ak je pri spustení na výber viac verzii rovnakej aplikácie
 • zmena textácie dialógov, ak je na výber pri spustení iba jedna aplikácia
 • vylepšená odinštalácia aplikácii

D.Updater v1.0.5^

 • aktualizácia GUI knižnice
 • aktualizácia proxy knižnice
 • úprava okna s chybovou hláškou pri nedostupnosti servera s aktualizáciami

macOS a GNU/Linux

D.Launcher 2 v2.0.0.4^

 • oprava schovávania rozbaľovacích riadkov v tabuľkách
 • podpora asociácie súborov
 • automatické zrušenie zapamätanej voľby aplikácie, v prípade že sa zmenila ponuka aplikácii na spustenie
 • pridaná podpora zobrazovania poznámok k spúšťaným aplikáciám
 • úprava chybových hlášok
 • pridané zobrazenie čísla verzie aplikácie, ak je pri spustení na výber viac verzii rovnakej aplikácie
 • zmena textácie dialógov, ak je na výber pri spustení iba jedna aplikácia
 • pridanie druhej automatickej kontroly aktualizácie aplikácie (oneskorenej o 10 min), ak prvá zlyhá
 • pridanie možnosti ručne opakovať kontrolu aktualizácie aplikácie, ak zlyhá aj druhá kontrola
 • vylepšená odinštalácia aplikácii

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES v2.0.29.0^

 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na verziu 10.0.0
 • oprava filtra certifikátov
 • pridaná poznámka k aplikácii pri spúšťaní cez D.Launcher 2

D.Viewer v2.0.25.0^

 • oprava parsovania CAdES
 • pridaná poznámka k aplikácii pri spúšťaní cez D.Launcher 2

D.Signer/XAdES Java Tools v2.0.12.1^

 • pridaná poznámka k aplikácii pri spúšťaní cez D.Launcher 2

16.3.2023

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.5

 • zmena licennčných podmienok

D.Signer/XAdES .NET v4.0.30^

 • zmena licenčných podmienok
 • aktualizácia filtra certifikátov
 • oprava chybného vkladania identifikátora podpisovej politiky v špeciálnych prípadoch
 • aktualizácia knižnice PDFNet SDK na verziu 9.4.2

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.20

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2038^

 • kontrola nepovolených HTML tagov v HTML vizualizáciach formulárov
 • doplnenie stĺpcov "Typ vizualizácie" a "Verzia" do zoznamu vizualizácii formulárov
 • spracovanie iba platného typu ASiC kontajnera
 • zmena označenia "KEP" na "Podpis" v položke podpisu

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher 2 v2.0.0.3

 • bez zmeny

D.Updater v1.0.4^

 • doplnenie chybovej hlášky pri neplatnom podpise inštalačného súboru
 • rozšírené logovanie
 • doplnenie produktov D.Convert a D.Bulk Signer do konfigurácie

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES v2.0.28.0^

 • zmena licenčných podmienok
 • aktualizácia filtra certifikátov
 • aktualizácia knižnice PDFNet SDK na verziu 9.4.2
 • aktualizácia knižnice Bouncy Castle na verziu 1.72
 • macOS - vylepšená integrácia zo systémom

D.Viewer v2.0.24.0^

 • otváranie dátových objektov na dvojklik v zobrazenom strome
 • zobrazovanie prebalených ZEPf do ASiC
 • doplnenie stĺpcov "Typ vizualizácie" a "Verzia" do zoznamu vizualizácii formulárov
 • zmena označenia "KEP" na "Podpis" v položke podpisu
 • aktualizácia knižnice Bouncy Castle na verziu 1.72
 • zobrazovanie "splash screen" pri spúšťaní aplikácie
 • príprava na podporu asociácie aplikácie k súborom
 • kontrola nepovolených HTML tagov v HTML vizualizáciach formulárov
 • macOS - vylepšená integrácia zo systémom

D.Signer/XAdES Java Tools v2.0.12.0^

 • aktualizácia knižnice Bouncy Castle na verziu 1.72
 • ASiCFactory – zjednotenie správania metódy getInfo()  s .NET verziou
 • macOS - vylepšená integrácia zo systémom

28.12.2022

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.4

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.29^

 • aktualizácia filtra certifikátov, podpora nového uznaného spôsobu autorizácie
 • kontrola zneplatnenia podpisového certifikátu

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.20

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2037^

 • ukladanie XML podpísaného dokumentu v UTF8 bez BOM

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher 2 v2.0.0.3

 • bez zmeny

D.Updater v1.0.3

 • bez zmeny

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES v2.0.27^

 • aktualizácia filtra certifikátov, podpora nového uznaného spôsobu autorizácie
 • kontrola zneplatnenia podpisového certifikátu
 • opravená funkcia tlačidla pre zrušenie vytvoreného podpisu
 • upravený spôsob uchovávania zadaného PINu

25.11.2022

Java KEP komponenty

D.Viewer Java v2.0.23.0^

 • oprava pádu aplikácie pri štarte, ak je predvolený adresár prázdny

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.3^

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.28^

 • oprava chyby v plugin-e pre podporu D.Launcher 2, kvôli ktorej pri spúšťaní cez Chrome zostával bežiaci proces
 • pridaná podpora TLS 1.2 do wrappera pri komunikácii s D.Launcher v1

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.20^

 • oprava chyby v plugin-e pre podporu D.Launcher 2, kvôli ktorej pri spúšťaní cez Chrome zostával bežiaci proces
 • pridaná podpora TLS 1.2 do wrappera pri komunikácii s D.Launcher v1

D.Viewer .NET v4.0.2036^

 • oprava chyby v plugin-e pre podporu D.Launcher 2, kvôli ktorej pri spúšťaní cez Chrome zostával bežiaci proces
 • pridaná podpora TLS 1.2 do wrappera pri komunikácii s D.Launcher v1

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher v2.0.0.3^

 • WIN7: oprava detekcie nedostupnosti konzoly, pri spúšťaní v konzolovom režime

D.Updater v1.0.3^

 • aktualizácia GUI a proxy knižnice

 8. 11. 2022

JAVA KEP komponenty

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES Java Tools v2.0.11.0^

 • zmena spôsobu číslovania verzií
 • zmena codesign certifikátu

D.Viewer Java v2.0.22.0^

 • zmena spôsobu číslovania verzií
 • zmena codesign certifikátu

21. 9. 2022

JAVA KEP komponenty

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES Java v2.0.26.0

 • XML plugin - orezanie parametra sourceXml
 • pridaná podpora pre eID klient 4.0
 • zmena spôsobu číslovania verzií
 • aktualizácia licencie pre knižnicu PDFNet SDK
 • zmena codesign certifikátu

26. 8. 2022

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.2

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.27^

 • kontrola dĺžky parametra objectId v XadesBpSig vetve

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.19

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2035

 • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher v2.0.0.2^

 • oprava logovania štandardného chybového výstupu KEP aplikácie do súboru
 • podpísanie binárnych súborov aplikácie certifikátom výrobcu pre podpisovanie kódu

D.Updater v1.0.2

 • kontrola dostupnosti aktualizácií na sekundárnom úložisku iba v prípade, keď primárne úložisko nie je dostupné
 • základná optimalizácia aplikácie pre nevidiacich a slabozrakých

4. 8. 2022

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1.1

   • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.26^

   • oprava chyby v plugin-e pre podporu D.Launcher 2, ktorá znemožňovala podpisovanie HTML formulárov
   • pridané konkrétnejšie informácie vo výnimke v plugin-e pre podporu D.Launcher 2

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.19^

   • pridané konkrétnejšie informácie vo výnimke v plugin-e pre podporu D.Launcher 2

D.Viewer .NET v4.0.2035^

   • oprava chyby v plugin-e pre podporu D.Launcher 2, ktorá znemožňovala zobrazovanie HTML formulárov
   • pridané konkrétnejšie informácie vo výnimke v plugin-e pre podporu D.Launcher 2

D.Launcher v1.2.0.2

   • bez zmeny

D.Launcher v2.0.0.1^

   • oprava preklepu v dialógu
   • oprava zobrazovania priebehu inštalácie produktu
   • pridanie informácií o spúšťanej aplikácii do systémových premenných
   • pridaná možnosť logovania štandardného chybového výstupu aplikácie do súboru

D.Updater v1.0.1

   • oprava preklepu v chybovej správe

macOS a GNU/Linux

D.Launcher v2.0.0.1

   • oprava preklepu v dialógu
   • oprava zobrazovania priebehu inštalácie produktu
   • pridanie informácií o spúšťanej aplikácii do systémových premenných
   • pridaná možnosť logovania štandardného chybového výstupu aplikácie do súboru

29. 6. 2022

Windows

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.1

   • pridané komponenty D.Launcher v2 a D.Updater

D.Signer/XAdES .NET v4.0.25^

 • pridaný plugin pre podporu D.Launcher v2

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.18^

 • pridaný plugin pre podporu D.Launcher v2

D.Viewer .NET v4.0.2034^

 • úprava vyhodnocovania typu podpisu XAdES_Bp
 • pridaný plugin pre podporu D.Launcher v2
 • otváranie podpísaných dokumentov, certifikátov, CRL, OCSP pomocou dvojkliku v strome štruktúry dokumentu

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

D.Launcher v2.0.0.0

 • pridaný nový komponent pre komunikáciu s web prehliadačmi pomocou Native Messaging
 • na portáloch, ktoré používajú knižnice D.Bridge JS v1.5 nahradzuje D.Launcher v1

D.Updater v1.0.0.0

 • pridaný novy komponent pre automatickú aktualizáciu balíka D.Suite/eIDAS, príp. samostatných KEP komponentov

macOS a GNU/Linux

D.Launcher v2.x

 • pridaný nový komponent pre komunikáciu s web prehliadačmi pomocou Native Messaging
 • na portáloch, ktoré používajú knižnice D.Bridge JS v1.5 nahradzuje D.Launcher v1
 • automatická aktualizácia Java KEP komponentov a samotnej aplikácie D.Launcher v2.x

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.24

 • úprava z dôvodu kompatibility s ESET produktami
 • úprava zobrazovania licenčných podmienok
 • pridaný plugin pre podporu D.Launcher v2

D.Viewer Java v2.0.0.21

 • úprava z dôvodu kompatibility s ESET produktami
 • úprava zobrazovania licenčných podmienok
 • pridaný plugin pre podporu D.Launcher v2

D.Signer/XAdES Java Tools v2.0.0.11

 • úprava z dôvodu kompatibility s ESET produktami
 • úprava zobrazovania licenčných podmienok

Knižnice D.Bridge JS v1.5

 • podpora spúšťania KEP komponentov pomocou D.Launcher v2.x (vlastný webštart)
 • komunikácia medzi web stránkou a KEP aplikáciou cez NAtive Messaging

14. 9. 2021

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.29

     • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.24^

     • pridaná nová podpisová politika NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3 do konfigurácie
     • pridaný parameter PresentIdentifierInASiC do konfigurácie, ktorý určuje, či bude do podpisu vložená referencia na podpisovú politiku

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17

     • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2033^

     • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2

     • bez zmeny
     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.23

 • pridaná podpora PresentIdentifierInASiC
 • pridaná nová podpisová politika NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3

24. 2. 2021

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.28

     • požadovaný .NET Framework v4.5.1
     • opakovane spustenie inštalácie v prípade blokovania antivírusom
     • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Signer/XAdES .NET v4.0.22^

     • požadovaný .NET Framework v4.5.1
     • použitie PDFNet v8.1
     • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17

     • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Viewer .NET v4.0.2033^

     • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256
     • odstránenie BOM pri spracovaní vnorených XML dokumentov

D.Launcher v1.2.0.2

     • bez zmeny
     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.22

 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na 8.1.0

D.Viewer Java v2.0.0.20

 • odstránenie BOM pri dokumentoch

14. 1. 2021

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.21, config 2.5, dbridge 1.3

     • dbridge: oprava prenosu null hodnôt

7. 1. 2021

D.Viewer Java v2.0.0.19

     • oprava spracovania URI v ASiCE

D.Launcher pre macOS v1.2.0.2

     • MAC: oprava zamrznutia pri prvom spustení z prehliadača

18. 11. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.27

     • požadovaný .NET Framework v4.5

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

     • bez zmeny
     • požadovaný .NET Framework v4.5

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17^

     • oprava chyby v podpore TLS
     • ASiCFactory - kontrola názvu súboru s podpisom/časovou pečiatkou v metóde 
     • ASiCFactory - oprava spracovania nepodpísaných objektov v ASiC-S podpis-och

CheckContainer

     • ASiCFactory - oprava spracovania podpisov/pečiatok v ASiC-E CAdES bez ASiCManifest-u
     • ASiCFactory - oprava propagácie chybovej hlášky pri inicializácii kontajnera
     • ASiCFactory - oprava kontroly nezlučiteľných kontajnerov
     • ASiCFactory - vrátenie informácií o neznámom type ASiC kontajnera

D.Viewer .NET v4.0.2032^

     • pridaná možnosť uložiť objekt MessageContainer-a
     • oprava spracovania a zobrazenia podpisov/pečiatok v ASiC-E CAdES bez ASiCManifest-u
     • oprava zobrazenia nepodpísaných objektov v ASiC-S podpis-och
     • ukladanie objektu MC v D.Vieweri

D.Launcher v1.2.0.2^

     • bez zmeny
     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Bridge JS v1.0.0.9

 • oprava podpory ActiveX pre D.Viewer .NET

D.Viewer Java v2.0.0.17

 • XMLDataContainer - odstránenie BOM pri vstupe
 • pridaná možnosť uložiť Objekt elektronickej správy (objekt MessageContainer)
 • prevolené názvy súborov pri Uložiť
 • rôzne drobné opravy

D.Signer Tools (ASiC Factory 2.0.0.9, D.Sig XAdES EXtender 1.0.0.8)

 • ASiCFactory - oprava podpory pre CAdES
 • rôzne drobné opravy

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.21, config 2.5

 • odstránenie záznamu z configu pre starého eID klienta

17. 7. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.26

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

     • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.16^

     • oprava chyby pri spájaní ASiC kontajnerov

D.Viewer .NET v4.0.2031^

     • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2^

     • bez zmeny
     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

23. 6. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.25

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

     • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.15^

     • Extender - úprava kontroly duplicitných DataSignatures:Object pri spájaní DataEnvelope do DataSignatures v prípade zalomenej hodnoty Base64

D.Viewer .NET v4.0.2031^

     • oprava parsovania OCSP odpovede v XAdES podpisoch

D.Launcher v1.2.0.2^

     • bez zmeny
     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Viewer Java v2.0.0.16

     • oprava vyhodnocovania elementu EncapsulatedOCSPValue

D.Signer/XAdES Tools Java
D.Sig XAdES Extender Java v2.0.0.9, ASiC Factory Java v1.0.0.7

     • Extender: nový algoritmus porovnávania obsahu objektov pri spájaní

14.05.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.23

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

        • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.14^

        • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Viewer .NET v4.0.2030^

        • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi
        • úprava parsovania ZEPfZIP obálok
        • možnosť zobraziť formulár pomocou všetkých dostupných typov vizualizácií

D.Launcher v1.2.0.2 

        • bez zmeny
        • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Viewer Java v2.0.0.15

 • pridaná možnosť zvoliť typ vizualizácie
 • oprava vyhľadávania vizualizácií
 • automatické doplnenie elementu, ak chýba v konfiguračnom súbore

18.03.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.22

D.Signer/XAdES .NET v4.0.20^

        • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.13^

        • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Viewer .NET v4.0.2029^

        • podpora TLS v1.2 pri aktualizácii vizualizácii
        • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Launcher v1.2.0.2 

     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

13.03.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.21

D.Signer/XAdES .NET v4.0.19^

        • oprava escapovania objectId v URI

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.12^

        • AsicFactory - oprava escapovania a unescapovania objectId v URI

D.Viewer .NET v4.0.2028^

        • oprava viacnásobného výskytu časovej pečiatky podpisu v ASiC-XAdES
        • oprava unescapovania objectId v URI

D.Launcher v1.2.0.2

     • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

25. 2. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.20

        • úprava licenčnej zmluvy
        • úprava obrazovky s informáciami o licencii a pridanie odkazu na užitočné informácie

D.Signer/XAdES .NET v4.0.18^

        • kontrola vstupného parametra XdcNamespaceURI v XmlBpPlugin-e
        • úprava licenčnej zmluvy

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.11^

        • AsicFactory - prezentovanie chybovej hlášky pri chybe spracovania XAdESSignatures

D.Viewer .NET v4.0.2027^

        • oprava chyby pri nezadanom atribúte Encoding v objekte bez MIME typu
        • doplnenie textu upozorňujúceho na pôvod zobrazených hodnôt odtlačkov (zobrazuje sa iba to, čo je v podpísanom dokumente, hodnoty sa neoverujú ani nevypočítavajú)

D.Launcher v1.2.0.2^

        • použitie TAP-Windows v9.24.2
        • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Launcher v1.1.0.1a (pre macOS a Linux)

 • LINUX/MAC: pridanie informácií do inštalátora

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.18

 • podpora pre DE D.Ginu a drobná úprava EN hlášok
 • zmena zobrazovania licenčných podmienok
 • pridaná kontrola na zabránenie vytvorenia prázdneho ASiCE

D.Viewer Java 2.0.0.13

 • nový codesign certifikát
 • pridanie upozorňujúcich textov

2. 10. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.19

        • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.17^

        • použitie PDFNet v7.0

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

        • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

        • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.1^

        • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0.0.8

 • pridaná metóda initialize3 pre ASiC Factory
 • úprava validácie cookies pre zrýchlený štart aplikácií

JAVA KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.17a

 • PDF plugin - aktualizacia kniznice PDFNet na 7.0.1/7.0.2

8. 8. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.18

        • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.16^

        • fix licencie pre PDFNet v6.10 v BP vetve

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

        • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

        • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.0^

        • vylepšená inštalácia a odinštalizácia
        • WIN10: zabránenie viacnásobnému vytváraniu Windows-TAP adaptérov
        • pridaná inštalácia Microsoft VC++ 2010 Redist

31. 7. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.17

        • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.15^

        • použitie PDFNet v6.10

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

        • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

        • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.0^

        • aktualizácia knižníc QT a OpenSSL
        • nový codesign certifikát
        • WIN10: možnosť zablokovania inštalácie D.Launcher Loopback a Windows-TAP adaptéra

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.17

 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na 6.10
 • nový codesign certifikát

25. 3. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.16

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.14^

 • zalomenie Base64 v podpise
 • fix escape-ovania URI

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

 • AsicFactory - podpora nepodpísaných dokumentov
 • AsicFactory - zmena vyhodnocovania typu kontajnera
 • WS app - zrušenie aktivácie okna komunikácie cez WebSocket pri každej správe
 • WS app - samostatná inštancia invoker-a pre každý komponent
 • Extender - normalizácia Base64 vo výstupných štruktúrach

D.Viewer .NET v4.0.2026^

 • podpora nepodpísaných dokumentov v ASiC
 • AsicFactory - zmena vyhodnocovania typu kontajnera
 • odstránenie duplikovaného hľadania referencie vo vetve ASiC-XAdES
 • fix v spracovaní ZIP súborov

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

JAVA KEP komponenty

D.Viewer Java 2.0.0.12

 • zmena získavania mena subjektu z podpisu. Po novom sa berie z elementu X509Certificate namiesto X509SubjectName

D.Signer Java 2.0.0.16

 • zmena formátovania BASE64 v XML elementoch
 • oprava metódy createObject2 v XML BP plugine
 • oprava deadlocku na macOS

14. 1. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.15

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.13^

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.9^

 • AsicFactory - odstránená kontrola integrity súborov v AsicManifest-e

D.Viewer .NET v4.0.2025^

 • zobrazenie ObjectId v hlavičke podpísaného súboru, ak neobsahuje Description

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0

D.Bridge/JS 1.0.0.7

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.15

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné
 • oprava zobrazovania parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier, ak nie sú v podpise uvedené

3. 1. 2019

D.Viewer Java 2.0.0.9

        • pridaná podpora pre zobrazovanie SKTalk správ
        • pridaná podpora súborových prípon xzep a zepx
        • pridaná podpora pre zobrazovanie neštandardných podpisov
         • zobrazenie ArchiveTimestamp element-u zo XAdES v1.4.1 v podpisoch XAdES_ZEP v1.x
         • zobrazenie elementov z X1 formy: CertificateRefs, RevocationRefs, CertificateValues a RevocationValues, aj ked chyba SigAndRefsTimestamp element

D.Viewer Java 2.0.0.10

        • pridaná autodetekcia XDC v ASiC+CAdES

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.14

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.12^

 • bez zmeny 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2024^

 • odstránenie kontroly na dĺžku ZIP-u; odstránenie kontroly výskytu SignatureVersion
 • zobrazenie ArchiveTimestamp elementu zo XAdES v1.4.1 v podpisoch XAdES_ZEP v1.x
 • zobrazenie elementov z X1 formy: CertificateRefs, RevocationRefs, CertificateValues a RevocationValues, aj keď chýba SigAndRefsTimestamp element
 • autodetekcia XDC v ASiC+CAdES

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny


9. 11. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.14

          • D.Signer/XAdES Java BP - zmena formátu exportovaného podpisu na binárnu formu
          • oprava zobrazovania verifikačných dát v PDF plugine

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.13

D.Signer/XAdES .NET v4.0.12^

 • oprava chybného výpočtu odtlačku pri použití CreateObject2 v XML plugine 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny


12. 9. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.12

          • bez zmeny 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.11^

          • XmlDataContainer - zachovanie formátu vstupných XML dokumentov pri vkladaní do XDC 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

          • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

          • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

          • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0

D.Bridge/JS 1.0.0.6

          • pridaná metóda addXmlObject2 pre BP

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.13

          • XML BP plugin - pridaná metóda createObject2

ASiC factory  1.0.0.6

          • ASiCFactory - zmena detekcie duplicity dátových objektov


14. 8. 2018

D.Launcher pre Linux v1.1.0.1

          • oprava linkovania dodávaného OpenSSL

13. 8. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.12

          • pridaná podpora EAC MW klienta a I.CA SecureStore pre macOS
          • úprava licenčných podmienok

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.10

          • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.9^

          • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

          • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

          • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

          • bez zmeny

19. 7. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.9 

          • oprava chyby pri tlačení licencie z MSI inštalátora

D.Signer/XAdES .NET v4.0.8^

          • default názov filtra v certificatefilters.xml
          • default jazyk EN

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

          • ASiCFactory - zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml

D.Viewer .NET v4.0.2023^

          • oprava chyby spracovania ASiC, ak sa v názve súboru nachádza apostrof
          • oprava filtra pri otváraní súborov v anglickej verzii
          • zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml v ASiC

D.Launcher v1.1.0.0^

          • bez zmeny

3. 7. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.11

          • úprava únikov pamäti
          • vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC  

D.Signer Tools Java 2.0.0.7

 • ASiCFactory - vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC
 • D.Sig XAdES Extender

28. 6. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.10

          • oprava umožňujúca spájať ASiC kontajnery z D.Signer .NET a D.Signer Java.  

19. 3. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.8

          • oprava dekódovania názvu súboru v ASiC
          • oprava detekcie dátoveho objektu v ASiC-S

D.Signer Java 2.0.0.9

 • oprava enkódovania názvov dátovych objektov v ASiC

D.Signer Tools Java 2.0.0.6

 • ASiCFactory - oprava enkódovania názvov dátových objektov v ASiC
 • ASiCFactory - zrušenie zákazu escapovania znakov pre getInfo

12. 3. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.8 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.7

 • oprava chyby pri pridávaní časovej pečiatky ak tsCertB64 == null
 • oprava pri naplnani ErrorMessage pri výnimke pri pridávaní časovej pečiatky
 • oprava chyby v XmlPlugin-e pri kombinácii objektov TXT a HTML transformácii

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.6

 • AsicFactory - oprava pri načítaní ASiCManifest.xml
 • AsicFactory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami
 • Extender - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Viewer .NET v4.0.2022

 • AsicFactory - načítanie súborov case insensitive
 • Asic Factory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Launcher v1.1.0.0

          • bez zmeny

6. 2. 2018

D.Bridge JS 1.0.0.5

 • oprava parametra xdcNamespaceURI v addXmlObject pre D.Signer BP .NET

5. 2. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.7

 • oprava zobrazovania XDC v ASiC kontajneri s CAdES podpismi

24. 1. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.7 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.6

 • oprava chyby vo validácii XML s prázdnym namespace-om pri HTML transformácii
 • odstránenie xmlns:xml pred kanonikalizáciou
 • DSigXadesStandalone - pridanie detailu chyby

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.5

 • AsicFactory - odstránenie BOM v spracovávaných XML súboroch
 • DSigXadesExtenderStandalone - pridanie detailu chyby

D.Viewer .NET v4.0.2021

 • podpora SkTalkMessage
 • pridaná asociácia súborov s príponami .zepx,.asics,.asice,.scs,.sce
 • oprava aktualizácie formulárov po reinštalácii aplikácie (uložená verzia sa neberie do úvahy)
 • DViewerStandalone - pridanie detailu chyby

D.Launcher v1.1.0.0

          • bez zmeny

11. 10. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.6

 • oprava parsovania zloženého podpisu
 • pridaná podpora Encoded Words (RFC2184) pre názov súboru v MIME obálke

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.6 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.4

 • AsciFactory – oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými refenrenciami 

D.Viewer .NET v4.0.2020

 • oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými referenciami 

D.Launcher v1.1.0.0       

 • pridaná možnosť blokovať spúšťanie aplikácií 
 • vylepšená responzivita dialógov
 • pridaná podpora pre D.Bridge .NET
 • WIN: vylepšená podpora diakritiky pri práci s firefox certifikátmi
 • WIN: pred inštaláciou TAP adaptéra sa importuje certifikat OpenVPN, pre podporu bezobslužnej inštalácie

21. 9. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.5

 • oprava parsovania počtu podpísaných objektov
 • vylepšenie responzivity prehliadača certifikátov
 • pridaná podpora pre Javu 9

11. 9. 2017

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.5 

 • pridaný vysvetľujúci text k spusteniu D.Launcher-a

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • pridanie kontroly času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre ZEP 1.x
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.3

 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Viewer .NET v4.0.2019

 • oprava chyby aplikácie v prípade, ze sa v CRL nenachádza extension CRLNumber
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Launcher v1.0.0.5         

 • bez zmeny