Ústredný portál verejnej správy

Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP

14. 9. 2021

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.29

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.24^

 • pridaná nová podpisová politika NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3 do konfigurácie
 • pridaný parameter PresentIdentifierInASiC do konfigurácie, ktorý určuje, či bude do podpisu vložená referencia na podpisovú politiku

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2033^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny
 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.23

 • pridaná podpora PresentIdentifierInASiC
 • pridaná nová podpisová politika NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3

24. 2. 2021

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.28

 • požadovaný .NET Framework v4.5.1
 • opakovane spustenie inštalácie v prípade blokovania antivírusom
 • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Signer/XAdES .NET v4.0.22^

 • požadovaný .NET Framework v4.5.1
 • použitie PDFNet v8.1
 • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17

 • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256

D.Viewer .NET v4.0.2033^

 • zmena algoritmu odtlačku code-signing na SHA256
 • odstránenie BOM pri spracovaní vnorených XML dokumentov

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny
 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.22

 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na 8.1.0

D.Viewer Java v2.0.0.20

 • odstránenie BOM pri dokumentoch

14. 1. 2021

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.21, config 2.5, dbridge 1.3

 • dbridge: oprava prenosu null hodnôt

7. 1. 2021

D.Viewer Java v2.0.0.19

 • oprava spracovania URI v ASiCE

D.Launcher pre macOS v1.2.0.2

 • MAC: oprava zamrznutia pri prvom spustení z prehliadača

18. 11. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.27

 • požadovaný .NET Framework v4.5

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

 • bez zmeny
 • požadovaný .NET Framework v4.5

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17^

 • oprava chyby v podpore TLS
 • ASiCFactory - kontrola názvu súboru s podpisom/časovou pečiatkou v metóde 
 • ASiCFactory - oprava spracovania nepodpísaných objektov v ASiC-S podpis-och

CheckContainer

 • ASiCFactory - oprava spracovania podpisov/pečiatok v ASiC-E CAdES bez ASiCManifest-u
 • ASiCFactory - oprava propagácie chybovej hlášky pri inicializácii kontajnera
 • ASiCFactory - oprava kontroly nezlučiteľných kontajnerov
 • ASiCFactory - vrátenie informácií o neznámom type ASiC kontajnera

D.Viewer .NET v4.0.2032^

 • pridaná možnosť uložiť objekt MessageContainer-a
 • oprava spracovania a zobrazenia podpisov/pečiatok v ASiC-E CAdES bez ASiCManifest-u
 • oprava zobrazenia nepodpísaných objektov v ASiC-S podpis-och
 • ukladanie objektu MC v D.Vieweri

D.Launcher v1.2.0.2^

 • bez zmeny
 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

Java KEP komponenty

D.Bridge JS v1.0.0.9

 • oprava podpory ActiveX pre D.Viewer .NET

D.Viewer Java v2.0.0.17

 • XMLDataContainer - odstránenie BOM pri vstupe
 • pridaná možnosť uložiť Objekt elektronickej správy (objekt MessageContainer)
 • prevolené názvy súborov pri Uložiť
 • rôzne drobné opravy

D.Signer Tools (ASiC Factory 2.0.0.9, D.Sig XAdES EXtender 1.0.0.8)

 • ASiCFactory - oprava podpory pre CAdES
 • rôzne drobné opravy

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.21, config 2.5

 • odstránenie záznamu z configu pre starého eID klienta

17. 7. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.26

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.16^

 • oprava chyby pri spájaní ASiC kontajnerov

D.Viewer .NET v4.0.2031^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2^

 • bez zmeny
 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

23. 6. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.25

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.15^

 • Extender - úprava kontroly duplicitných DataSignatures:Object pri spájaní DataEnvelope do DataSignatures v prípade zalomenej hodnoty Base64

D.Viewer .NET v4.0.2031^

 • oprava parsovania OCSP odpovede v XAdES podpisoch

D.Launcher v1.2.0.2^

 • bez zmeny
 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Viewer Java v2.0.0.16

 • oprava vyhodnocovania elementu EncapsulatedOCSPValue

D.Signer/XAdES Tools Java
D.Sig XAdES Extender Java v2.0.0.9, ASiC Factory Java v1.0.0.7

 • Extender: nový algoritmus porovnávania obsahu objektov pri spájaní

14.05.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.23

D.Signer/XAdES .NET v4.0.21^

    • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.14^

    • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Viewer .NET v4.0.2030^

    • podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi
    • úprava parsovania ZEPfZIP obálok
    • možnosť zobraziť formulár pomocou všetkých dostupných typov vizualizácií

D.Launcher v1.2.0.2 

    • bez zmeny
    • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Viewer Java v2.0.0.15

 • pridaná možnosť zvoliť typ vizualizácie
 • oprava vyhľadávania vizualizácií
 • automatické doplnenie elementu, ak chýba v konfiguračnom súbore

18.03.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.22

D.Signer/XAdES .NET v4.0.20^

    • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.13^

    • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Viewer .NET v4.0.2029^

    • podpora TLS v1.2 pri aktualizácii vizualizácii
    • podpora TLS v1.2 pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi

D.Launcher v1.2.0.2 

 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

13.03.2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.21

D.Signer/XAdES .NET v4.0.19^

    • oprava escapovania objectId v URI

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.12^

    • AsicFactory - oprava escapovania a unescapovania objectId v URI

D.Viewer .NET v4.0.2028^

    • oprava viacnásobného výskytu časovej pečiatky podpisu v ASiC-XAdES
    • oprava unescapovania objectId v URI

D.Launcher v1.2.0.2

 • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

25. 2. 2020

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.20

    • úprava licenčnej zmluvy
    • úprava obrazovky s informáciami o licencii a pridanie odkazu na užitočné informácie

D.Signer/XAdES .NET v4.0.18^

    • kontrola vstupného parametra XdcNamespaceURI v XmlBpPlugin-e
    • úprava licenčnej zmluvy

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.11^

    • AsicFactory - prezentovanie chybovej hlášky pri chybe spracovania XAdESSignatures

D.Viewer .NET v4.0.2027^

    • oprava chyby pri nezadanom atribúte Encoding v objekte bez MIME typu
    • doplnenie textu upozorňujúceho na pôvod zobrazených hodnôt odtlačkov (zobrazuje sa iba to, čo je v podpísanom dokumente, hodnoty sa neoverujú ani nevypočítavajú)

D.Launcher v1.2.0.2^

    • použitie TAP-Windows v9.24.2
    • zobrazovaná verzia 1.2.0.1

D.Launcher v1.1.0.1a (pre macOS a Linux)

 • LINUX/MAC: pridanie informácií do inštalátora

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.18

 • podpora pre DE D.Ginu a drobná úprava EN hlášok
 • zmena zobrazovania licenčných podmienok
 • pridaná kontrola na zabránenie vytvorenia prázdneho ASiCE

D.Viewer Java 2.0.0.13

 • nový codesign certifikát
 • pridanie upozorňujúcich textov

2. 10. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.19

    • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.17^

    • použitie PDFNet v7.0

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

    • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

    • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.1^

    • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0.0.8

 • pridaná metóda initialize3 pre ASiC Factory
 • úprava validácie cookies pre zrýchlený štart aplikácií

JAVA KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.17a

 • PDF plugin - aktualizacia kniznice PDFNet na 7.0.1/7.0.2

8. 8. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.18

    • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.16^

    • fix licencie pre PDFNet v6.10 v BP vetve

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

    • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

    • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.0^

    • vylepšená inštalácia a odinštalizácia
    • WIN10: zabránenie viacnásobnému vytváraniu Windows-TAP adaptérov
    • pridaná inštalácia Microsoft VC++ 2010 Redist

31. 7. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.17

    • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.15^

    • použitie PDFNet v6.10

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

    • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2026^

    • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.0^

    • aktualizácia knižníc QT a OpenSSL
    • nový codesign certifikát
    • WIN10: možnosť zablokovania inštalácie D.Launcher Loopback a Windows-TAP adaptéra

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.17

 • PDF plugin - aktualizácia knižnice PDFNet na 6.10
 • nový codesign certifikát

25. 3. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.16

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.14^

 • zalomenie Base64 v podpise
 • fix escape-ovania URI

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.10^

 • AsicFactory - podpora nepodpísaných dokumentov
 • AsicFactory - zmena vyhodnocovania typu kontajnera
 • WS app - zrušenie aktivácie okna komunikácie cez WebSocket pri každej správe
 • WS app - samostatná inštancia invoker-a pre každý komponent
 • Extender - normalizácia Base64 vo výstupných štruktúrach

D.Viewer .NET v4.0.2026^

 • podpora nepodpísaných dokumentov v ASiC
 • AsicFactory - zmena vyhodnocovania typu kontajnera
 • odstránenie duplikovaného hľadania referencie vo vetve ASiC-XAdES
 • fix v spracovaní ZIP súborov

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

JAVA KEP komponenty

D.Viewer Java 2.0.0.12

 • zmena získavania mena subjektu z podpisu. Po novom sa berie z elementu X509Certificate namiesto X509SubjectName

D.Signer Java 2.0.0.16

 • zmena formátovania BASE64 v XML elementoch
 • oprava metódy createObject2 v XML BP plugine
 • oprava deadlocku na macOS

14. 1. 2019

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.15

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.13^

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.9^

 • AsicFactory - odstránená kontrola integrity súborov v AsicManifest-e

D.Viewer .NET v4.0.2025^

 • zobrazenie ObjectId v hlavičke podpísaného súboru, ak neobsahuje Description

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0

D.Bridge/JS 1.0.0.7

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.15

 • zmena parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier na nepovinné
 • oprava zobrazovania parametrov objectDescription a objectFormatIdentifier, ak nie sú v podpise uvedené

3. 1. 2019

D.Viewer Java 2.0.0.9

    • pridaná podpora pre zobrazovanie SKTalk správ
    • pridaná podpora súborových prípon xzep a zepx
    • pridaná podpora pre zobrazovanie neštandardných podpisov
     • zobrazenie ArchiveTimestamp element-u zo XAdES v1.4.1 v podpisoch XAdES_ZEP v1.x
     • zobrazenie elementov z X1 formy: CertificateRefs, RevocationRefs, CertificateValues a RevocationValues, aj ked chyba SigAndRefsTimestamp element

D.Viewer Java 2.0.0.10

    • pridaná autodetekcia XDC v ASiC+CAdES

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.14

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.12^

 • bez zmeny 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2024^

 • odstránenie kontroly na dĺžku ZIP-u; odstránenie kontroly výskytu SignatureVersion
 • zobrazenie ArchiveTimestamp elementu zo XAdES v1.4.1 v podpisoch XAdES_ZEP v1.x
 • zobrazenie elementov z X1 formy: CertificateRefs, RevocationRefs, CertificateValues a RevocationValues, aj keď chýba SigAndRefsTimestamp element
 • autodetekcia XDC v ASiC+CAdES

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny


9. 11. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.14

      • D.Signer/XAdES Java BP - zmena formátu exportovaného podpisu na binárnu formu
      • oprava zobrazovania verifikačných dát v PDF plugine

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.13

D.Signer/XAdES .NET v4.0.12^

 • oprava chybného výpočtu odtlačku pri použití CreateObject2 v XML plugine 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

 • bez zmeny


12. 9. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.12

      • bez zmeny 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.11^

      • XmlDataContainer - zachovanie formátu vstupných XML dokumentov pri vkladaní do XDC 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.8^

      • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

      • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

      • bez zmeny

Knižnice D.Bridge JS v1.0

D.Bridge/JS 1.0.0.6

      • pridaná metóda addXmlObject2 pre BP

JAVA KEP komponenty

D.Signer Java 2.0.0.13

      • XML BP plugin - pridaná metóda createObject2

ASiC factory  1.0.0.6

      • ASiCFactory - zmena detekcie duplicity dátových objektov


14. 8. 2018

D.Launcher pre Linux v1.1.0.1

      • oprava linkovania dodávaného OpenSSL

13. 8. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.12

      • pridaná podpora EAC MW klienta a I.CA SecureStore pre macOS
      • úprava licenčných podmienok

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.10

      • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET v4.0.9^

      • doplnenie licenčných podmienok 

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

      • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2023^

      • bez zmeny

D.Launcher v1.1.0.0^

      • bez zmeny

19. 7. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.9 

      • oprava chyby pri tlačení licencie z MSI inštalátora

D.Signer/XAdES .NET v4.0.8^

      • default názov filtra v certificatefilters.xml
      • default jazyk EN

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.7^

      • ASiCFactory - zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml

D.Viewer .NET v4.0.2023^

      • oprava chyby spracovania ASiC, ak sa v názve súboru nachádza apostrof
      • oprava filtra pri otváraní súborov v anglickej verzii
      • zrušenie kontroly referencií na neexistujúce súbory v manifest.xml v ASiC

D.Launcher v1.1.0.0^

      • bez zmeny

3. 7. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.11

      • úprava únikov pamäti
      • vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC  

D.Signer Tools Java 2.0.0.7

 • ASiCFactory - vypnutie kompresie pre mimetype súboru v ASiC
 • D.Sig XAdES Extender

28. 6. 2018

D.Signer/XAdES Java 2.0.0.10

      • oprava umožňujúca spájať ASiC kontajnery z D.Signer .NET a D.Signer Java.  

19. 3. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.8

      • oprava dekódovania názvu súboru v ASiC
      • oprava detekcie dátoveho objektu v ASiC-S

D.Signer Java 2.0.0.9

 • oprava enkódovania názvov dátovych objektov v ASiC

D.Signer Tools Java 2.0.0.6

 • ASiCFactory - oprava enkódovania názvov dátových objektov v ASiC
 • ASiCFactory - zrušenie zákazu escapovania znakov pre getInfo

12. 3. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.8 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.7

 • oprava chyby pri pridávaní časovej pečiatky ak tsCertB64 == null
 • oprava pri naplnani ErrorMessage pri výnimke pri pridávaní časovej pečiatky
 • oprava chyby v XmlPlugin-e pri kombinácii objektov TXT a HTML transformácii

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.6

 • AsicFactory - oprava pri načítaní ASiCManifest.xml
 • AsicFactory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami
 • Extender - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Viewer .NET v4.0.2022

 • AsicFactory - načítanie súborov case insensitive
 • Asic Factory - oprava spracovania Base64 so zalomenými riadkami

D.Launcher v1.1.0.0

      • bez zmeny

6. 2. 2018

D.Bridge JS 1.0.0.5

 • oprava parametra xdcNamespaceURI v addXmlObject pre D.Signer BP .NET

5. 2. 2018

D.Viewer Java 2.0.0.7

 • oprava zobrazovania XDC v ASiC kontajneri s CAdES podpismi

24. 1. 2018

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.7 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.6

 • oprava chyby vo validácii XML s prázdnym namespace-om pri HTML transformácii
 • odstránenie xmlns:xml pred kanonikalizáciou
 • DSigXadesStandalone - pridanie detailu chyby

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.5

 • AsicFactory - odstránenie BOM v spracovávaných XML súboroch
 • DSigXadesExtenderStandalone - pridanie detailu chyby

D.Viewer .NET v4.0.2021

 • podpora SkTalkMessage
 • pridaná asociácia súborov s príponami .zepx,.asics,.asice,.scs,.sce
 • oprava aktualizácie formulárov po reinštalácii aplikácie (uložená verzia sa neberie do úvahy)
 • DViewerStandalone - pridanie detailu chyby

D.Launcher v1.1.0.0

      • bez zmeny

11. 10. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.6

 • oprava parsovania zloženého podpisu
 • pridaná podpora Encoded Words (RFC2184) pre názov súboru v MIME obálke

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.6 

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.4

 • AsciFactory – oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými refenrenciami 

D.Viewer .NET v4.0.2020

 • oprava chyby pri vyhľadávaní podpisového certifikátu medzi viacerými referenciami 

D.Launcher v1.1.0.0       

 • pridaná možnosť blokovať spúšťanie aplikácií 
 • vylepšená responzivita dialógov
 • pridaná podpora pre D.Bridge .NET
 • WIN: vylepšená podpora diakritiky pri práci s firefox certifikátmi
 • WIN: pred inštaláciou TAP adaptéra sa importuje certifikat OpenVPN, pre podporu bezobslužnej inštalácie

21. 9. 2017

D.Viewer Java 2.0.0.5

 • oprava parsovania počtu podpísaných objektov
 • vylepšenie responzivity prehliadača certifikátov
 • pridaná podpora pre Javu 9

11. 9. 2017

Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.5 

 • pridaný vysvetľujúci text k spusteniu D.Launcher-a

D.Signer/XAdES .NET v4.0.5

 • pridanie kontroly času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre ZEP 1.x
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.3

 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Viewer .NET v4.0.2019

 • oprava chyby aplikácie v prípade, ze sa v CRL nenachádza extension CRLNumber
 • odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii Firefox-u
 • zapísanie title do registrov pre D.Launcher

D.Launcher v1.0.0.5         

 • bez zmeny