Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Stromová 1
Bratislava - Nové Mesto
81330

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59374111
Fax:  02/54773986

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam