Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Základné školy

Základná škola Jána Drdoša

Vígľaš č. 436
Vígľaš
962 02

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5380228
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku

Horná Súča 242
Trenčín
913 33

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  ZŠ 032/6493231
Fax:  

Telefón:

ZŠ:  32/6493231
MŠ (obec): 032/ 6493228
MŠ (Dúbrava):  032/6492126

IČO: 36125881

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam