Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Vysoké školy

Žilinská univerzita

Moyzesova 20
Žilina
01026

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/513 1111
Fax:  041/513 5055

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzita Konštantína Filozofa

Trieda A. Hlinku 1
Nitra
94974

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/511253
Fax:  037/511243

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Akadémia umení

Kollárova 22
Banská Bystrica
97401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4142009, 4145110
Fax:  048/4145109

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzita Mateja Bela

Národná 12
Banská Bystrica
97400

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4153223
Fax:  048/4153180

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Technická univerzita

Letná 9
Košice
04200

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6322485
Fax:  055/6332748

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzita P. J. Šafárika

Šrobárova 2
Košice - Staré Mesto
04180

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6222608
Fax:  055/6228109

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Komenského 73
Košice - Sever
04171

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6330127
Fax:  055/6335641

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Nám. J. Herdu 2
Trnava
91701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5565121
Fax:  033/5565120

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Demänová 393
Liptovský Mikuláš
03101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/0960422986
Fax:  044/5522237

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Technická univerzita

T. G. Masaryka 24
Zvolen
96053

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5333271
Fax:  045/5330027

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Akadémia Policajného zboru

Sklabinská 1
Bratislava - Rača
83517

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961/057402, 0244888372
Fax:  0961/059053

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam