Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Ulica SNP 41
Šahy
93 601

GPS (lat;lon): 48,077238 ; 18,945179
Tel.:  036 7411098
Fax:  

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy poskytuje možnosť štúdia v dvoch študijných odboroch (škola podnikania, podnikanie v cestovnom ruchu), v troch učebných odboroch (kuchár, kaderník, strojný mechanik) a v nadstavbovom štúdiu: vlasová kozmetika a spoločné stravovanie.

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam