Ústredný portál verejnej správy

Zákon proti byrokracii - Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s implementáciou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Dátum poslednej zmeny: 18. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 3. 9. 2018