Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie schránky fyzickej osobe - podnikateľovi

Občan a štát

Zriadenie schránky

Elektronická schránka sa fyzickej osobe - podnikateľovi zriadi automaticky, po tom ako sa zriaďovateľ dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby. Schránka sa zriaďuje každému bezodplatne a bez potreby o ňu žiadať. Do schránky sa dostanete cez funkciu "Prihlásiť sa na portál" v pravom hornom rohu obrazovky.

Ku každej schránke má jej majiteľ informácie a údaje o:

  • identifikátore elektronickej schránky,
  • identifikátore osoby/majiteľa schránky,
  • dátume a čase zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
  • dátume a čase každého prístupu do schránky,
  • dátume a čase zmeny oprávnení k schránke,
  • dátume a čase odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
  • osobe, ktorá je alebo bola okrem majiteľa schránky oprávnená, disponovať so schránkou spolu s rozsahom oprávnení.

Dátum poslednej zmeny: 4. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko